Σημαντικότατη χαρακτηρίζει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης απόφαση η οποία εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου , όπου δανειολήπτης πρώην έμπορας εντάχθηκε στο Ν.3869/2010 συμπεριλήφθηκαν δε και πιστωτές-εκτός από τις Τράπεζες και χρέη από επιταγές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της εμπορίας και παρέμειναν ανεξόφλητες.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ," πρόκειται για δανειολήπτη πρώην έμπορα, μέλος της ΄Ενωσης, ο οποίος είχε χρέη εκτός από τις Τράπεζες και εμπορικά χρέη ,που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια εμπορίας από επιταγές οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά την διάρκεια της εμπορίας .

Με βάση την απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, στο οποίο είχε καταφύγει ο πρώην έμπορος ,και με την καθοδήγηση της συνεργάτιδας δικηγόρου ,πέτυχε,να ανασταλεί η εκτελεστική διαδικασία κατά της εν γένει περιουσίας του πρώην εμπόρου, με βάση το άρθρο 6 του Ν.3869/2010.

Επομένως, είναι πλέον αναμφισβήτητο το γεγονός, άλλα υπάρχει και επαρκής νομολογία προς τούτο, ότι στο Ν.3869/2010, εντάσσονται και πρώην έμποροι για χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της εμπορίας τους, και προκύπτουν από επιταγές, οι οποίες δεν καλύφθηκαν.

Επί της ουσίας, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρει και ευχαριστεί την συνεργάτιδα μας δικηγόρο στο Ηράκλειο,κ.Μαρία Δαριβιανάκη,για την τόση σημαντική για την Ένωση επιτυχία , η οποία δικηγόρος, όχι μόνο κατάφερε να ενθαρρύνει και να εμψυχώσει σημαντικά τον δανειολήπτη, και να πετύχουμε την απαγόρευση των καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών,εναντίο του μέλους μας, αλλά και να έχουμε πλέον επαρκή νομολογία προς τούτο , και η οποία θα βοηθήσει χιλιάδες δανειολήπτες να επωφεληθούν, οι οποίοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση, αλλά και δικαστές να προχωρήσουν σε σημαντικές αποφάσεις."