Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων αποτελεί υπενθύμιση και επιτακτική ανάγκη για τη διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση των πιο ευάλωτων οικοσυστημάτων που είναι οι υγρότοποι. Παρόλη την πλούσια βιοποικιλότητά τους κινδυνεύουν εξαιτίας σειράς αλόγιστων ανθρώπινων παρεμβάσεων.

Την ημέρα αυτή του 1971 στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν υπογράφηκε η ομώνυμη Σύμβαση για την προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία τους και παρέχοντας το πλαίσιο δράσης διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση και βιώσιμη ορθολογική τους χρήση. Μέχρι στιγμής 163 χώρες έχουν υπογράψει τη σύμβαση ενώ 2066 υγρότοποι διεθνούς σημασίας έχουν καταχωρηθεί με συνολική έκταση 197.349.782 ha (ha:εκτάριο).

Η Ελλάδα ήταν η έβδομη χώρα που υπέγραψε και ενεργοποίησε τη συνθήκη με το Ν.Δ. 191/74 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 21/12/1975 ανακηρύσσοντας δέκα υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προικισμένη με μοναδική φυσική ομορφιά, εξαιρετική βιοποικιλότητα και πλούσια σε υγρό στοιχείο την καθιστούν ως ένα θαυμάσιο καταφύγιο άγριας ζωή.

Τρεις οικολογικά σημαντικές περιοχές έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο Ραμσάρ με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις υδρόβιων πτηνών. Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και το σύνθετο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου δημιουργούν μια ποικιλομορφία υδάτινων τόπων ζωής προσφέροντας πολλαπλές αξίες στον άνθρωπο και στο περιβάλλον ενώ οι διεργασίες της φυσικής παραγωγής και αναπαραγωγής εξελίσσονται αδιάκοπα.

Παρόλα αυτά υφίστανται συστηματική υποβάθμιση κυρίως από ανθρωπογενείς επεμβάσεις και παράνομες ενέργειες ενώ σημαντικό πρόβλημα που θα προκύψει είναι οι σοβαρές υπολειτουργίες από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών όπου ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες στην βουλή Ν.4109 Άρθρο 8

 

real.gr