Τη λήψη έκτακτων μέτρων υποστήριξης των ανέργων ζητεί η Δημοκρατική Αριστερά, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τους υπουργούς Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ ζητεί συγκεκριμένα την ανάληψη δράσης κυρίως σε ό,τι αφορά τις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά όπου δεν υπάρχει ενήλικας εργαζόμενος, οι μακροχρόνια άνεργοι με παρωχημένες ειδικότητες και οι άνεργοι άνω των 55 ετών.

Η ΔΗΜΑΡ προτείνει επίσης την αναμόρφωση των Συστημάτων Επιδότησης Ανεργίας, με στόχο την αύξηση του χρόνου επιδότησης και τη διεύρυνση των ωφελούμενων, αλλά και την υγειονομική περίθαλψη όλων των εγγεγραμμένων ανέργων.

Επισημαίνει ακόμη την ανάγκη για έκτακτες δράσεις ένταξης των ανέργων σε προγράμματα «άμεσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», εργασιακής τοποθέτησης και κατάρτισης.

Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, σύμφωνα με την Κ.Ο. της ΔΗΜΑΡ, πρέπει να γίνει με αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ και αξιοποίηση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.real.gr