Αύξηση 5,1% στα 17,004 δισ. ευρώ σημείωσε  η αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6% σε 30,2 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να υποχωρήσει στα 13,2 δισ. ευρώ περίπου.

Ειδικότερα:

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.384,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2.358,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση 1,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.295,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.523,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας µείωση 15%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το µήνα ∆εκέµβριο 2012 ανήλθε σε 1.088,6 εκατ. ευρώ, έναντι 834,8 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 30,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 30.201,2 εκατ. ευρώ, έναντι 32.127,4 εκατ. ευρώ (44.604,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του 2011, παρουσιάζοντας µείωση 6%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2012 ανήλθε σε 13.196,8 εκατ. ευρώ, έναντι 15.944,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 2011, παρουσιάζοντας µείωση 17,2%.

Πληροφορίες για τα πετρελαιοειδή δεν περιλαμβάνονται, λόγω αναθεώρησης της αντίστοιχης χρονολογικής σειράς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς αποσκοπεί στην ενσωμάτωση αναθεωρημένων πρωτογενών στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν πρόσφατα από τις τελωνειακές αρχές.

in.gr