Με εντονότερο ρυθμό συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά των κατοικιών το 2012, ενώ οι πτωτικές τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα, αναφέρει σε σημερινή της έκθεση η Τράπεζα της Ελλάδος (TτE).

H συνεχιζόμενη αύξηση της φορολογίας των ακινήτων, το υψηλό κόστος μεταβίβασης των ακινήτων αλλά και η αστάθεια του φορολογικού πλαισίου είναι ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες που αναστέλλουν την ανάκαμψη της ελληνικής κτηματαγοράς.

Στην εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων και τη δυσκολία ανάκαμψής της έχουν συμβάλει, εκτός των άλλων, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και η ανησυχία τους για τις προοπτικές των εισοδημάτων και της απασχόλησης, καθώς και το γεγονός ότι έγιναν αυστηρότεροι οι όροι της τραπεζικής χρηματοδότησης, όπως αναφέρει η έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 11,7% το 2012, έναντι 5,5% το 2011, 4,7% το 2010 και 3,7% το 2009. Από την αρχή της τρέχουσας κρίσης (γ' τρίμηνο του 2008) έως το δ' τρίμηνο του 2012 η συνολική υποχώρηση των τιμών των διαμερισμάτων έφθασε σε ονομαστικούς όρους το 27,9%.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή, η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στα «παλαιά» διαμερίσματα (ηλικίας άνω των 5 ετών: -30,1%) από σε σύγκριση με τα «νέα» (ηλικίας έως 5 ετών: -24,5%). Επίσης, η πτώση των τιμών είναι εντονότερη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (-34,7%) έναντι της Αθήνας (-27,9%) και των λοιπών περιοχών (-26,4%).

Το διάστημα της οικονομικής κρίσης καταγράφεται στροφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος των νοικοκυριών προς ακίνητα μικρότερης αξίας, μικρότερου εμβαδού, παλαιότερα και σε περιοχές μεσαίου κόστους. Στην έκθεση της ΤτΕ, σημειώνεται επίσης αύξηση του ποσοστού των συναλλαγών σε μετρητά και του μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων στη συνολική χρηματοδότηση της απόκτησης ακινήτων.

Με βάση τις προσδοκίες των νοικοκυριών, αλλά και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, που εντούτοις φαίνεται να μειώνεται όπως υποδηλώνουν οι πρώτες ενδείξεις βελτίωσης του οικονομικού κλίματος, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι πτωτικές πιέσεις στις τιμές των ακινήτων είναι πιθανόν να συνεχιστούν και τα επόμενα τρίμηνα, µε περιορισμένο ωστόσο τον κίνδυνο απότομης μεταβολής τους.

Η προοπτική ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και από την υποχώρηση της αβεβαιότητας, την ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τη σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου και τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων.

Σύμφωνα με την έκθεση, καθοριστική σημασία για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων έχει επίσης η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Η επίλυση των σημαντικών προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ημοσίου, µε προτεραιότητα την αντιμετώπιση των νομικών και τεχνικών ζητημάτων πολεοδομικού σχεδιασμού και έκδοσης αδειών, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει σημαντικές υπεραξίες στη δημόσια ακίνητη περιουσία και κυρίως θα συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων µε πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.


naftemporiki.gr από ΑΜΠΕ