Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 η δεκαήμερη δράση προληπτικής ιατρικής που υλοποίησαν το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκε παιδιατρικός, οδοντιατρικός, οφθαλμολογικός και ωτορινολαρυγγολογικός έλεγχος σε περίπου 1.450 μαθητές σε ολόκληρο το νομό (οι 650 στον Δήμο Χανίων).

Η πρωτοβουλία, που είχε μεγάλη επιτυχία, βασίστηκε στην εθελοντική συμμετοχή δεκάδων γιατρών. Προς αυτούς και προς τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας του Δήμου Χανίων τα οποία υποστήριξαν το έργο τους, εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του με δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων κ. Μανώλης Σκουλάκης, επισημαίνοντας τη σημασία της αλληλεγγύης, ιδιαίτερα κατά την παρούσα συγκυρία.

Τονίζει μάλιστα, “πως για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των ευάλωτων ομάδων και ειδικά των παιδιών, καθώς και η φροντίδα για την ανάπτυξη του τομέα της πρόληψης υγείας, που μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών”.