Για τις αλλαγές στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και την επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής στα νέα δεδομένα, απαντά ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Με τον Ν. 4093/2012 εκσυγχρονίστηκε το παρωχημένο θεσμικό πλαίσιο αδειοδοτήσεων, επιτρέποντας την ευκολότερη και μη γραφειοκρατική δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων να ασκήσουν την οποιαδήποτε εκπαιδευτική και παιδαγωγική δραστηριότητα στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

Επίσης, τέθηκαν σαφή και ξεκάθαρα κτιριολογικά κριτήρια για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των κάθε είδους εκπαιδευτηρίων, με γνώμονα την ασφάλεια του μαθησιακού περιβάλλοντος, περιβάλλοντος που θα είναι φιλικό και ευεργετικό για τον μαθητή.

Τέλος, όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Κ. Αρβανιτόπουλος: «στον νόμο 4111/2013, ορίζεται ότι η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους», και επισημαίνει ότι: «εκ των ανωτέρω θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο χρόνος αυτός(διετία) είναι χρόνος χάρητος εντός του οποίου οι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως έχουν συμμορφωθεί, προκειμένου να επιτύχουν την επικαιροποίηση της άδειάς τους».