Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της Γενικής Συνέλευσης των φοιτητών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης ΤΕΙ Κρήτης, « για την αναστολή των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας τις ημέρες Τετάρτη (27/2/2013) και την Πέμπτη(28/2/2013)» , προκειμένου να καταστεί σαφής προς κάθε κατεύθυνση η ομόθυμη απαίτηση της Τοπικής κοινωνίας, για συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος στην πόλη μας , οι Υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό τις παραπάνω ημέρες. 

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ελάχιστη εκδήλωση συμμετοχής στον αγώνα και ανάδειξης της αγωνίας της τοπικής κοινωνίας μας για τις άδικες, απρόκλητες και αναιτιολόγητες αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, που πλήττουν το Δήμο μας.