Η συγχώνευση των αναπτυξιακών οργανισμών της Κρήτης ΟΑΔΥΚ – ΟΑ-ΝΑΚ ξεκίνησε με θετικές απόψεις εκ μέρους πολλών εκλεγμένων, δίχως όμως ποτέ να παρθούν τελικές αποφάσεις και να υλοποιηθούν σε πράξη όσα λεγόταν. Μετά από κάθε σύσκεψη δηλωνόταν πως η έδρα του υπερφορέα (αφού θα κατείχε τις αρμοδιό-τητες για τη κατασκευή και διαχείριση των υποδομών του νησιού) «μάλλον» θα πή-γαινε στα Χανιά.

Από το τύπο προκύπτει πως αποτέλεσε ήδη από τα τέλη του 2010 κεντρικό σημείο των αναφορών του κ. Αρναουτάκη (Συγχώνευση ΟΑΔΥΚ με ΟΑΝΑΚ - Χα-νιώτικα Νέα, www.haniotika-nea.gr/58414 30 Δεκ 2010) και στις 23/06/2011 με α-πόφαση Αρναουτάκη και Καρούντζου ανατίθεται στο μελετητή κ. Δρακωνάκη η εκ-πόνηση της μελέτης.

Τον Αύγουστο του 2011 σε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. του Οργανισμού Ανά-πτυξης Δυτικής Κρήτης και του Οργανισμού ανάπτυξης ανατολής Κρήτης παρουσία των κ. Αρναουτάκη και Καρούντζου παρουσιάστηκε η οικονομοτεχνική μελέτη για τη συγχώνευση των δυο οργανισμών στο Ηράκλειο, μελέτη που υλοποιήθηκε με εντολή των δυο αρμοδίων για την ανάπτυξη της Κρήτης (http://www.anatolh.com/).

Ο κ. Αρναουτάκης στις 6.9.2012 σε συνέντευξη στην ηρακλειώτικη εφημερίδα Πατρίς αναφέρθηκε σε συμφέροντα που προσπαθούν να κρατήσουν σε καιρό κρίσης 4 αναπτυξιακούς οργανισμούς στην Κρήτη (ΟΑΔΥΚ, ΟΑΝΑΚ, Υποδομές Κρήτη ΑΕ και η εταιρεία διαχείρισης του φράγματος Αποσελέμη) με το ίδιο αντικείμενο και ζή-τησε να ενοποιηθούν όλες οι εταιρείες λέγοντας: «… δεν μπορούμε να έχουμε τόσους αναπτυξιακούς οργανισμούς στην Κρήτη. …Πρέπει να δούμε τι εξυπηρετεί, ποιο είναι προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης. θα δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση», και «… Άλλο είναι η «Κρήτη Υποδομές» και άλλο η υπόλοιπη εταιρία. Θα περιμένουμε τις ιδέες και τις προτάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και θα δούμε και ποια θα είναι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Ο ΟΑΔΥΚ, ο ΟΑΝΑΚ όπως είπε ο Υπουργός μέχρι τέλος του 2011 θα υπάρχουν. Από κει και πέρα μπορεί να ενσωματωθούν στην εταιρία ή σε μια άλλη εταιρία».

Στο διάστημα 2010-2012 με απανωτές ερωτήσεις στη Βουλή, ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου δήλωνε για την συγχώνευση ΟΑΝΑΚ – ΟΑΔΥΚ : «Η συγχώνευση των αναπτυξιακών φορέων της Κρήτης ΟΑΝΑΚ και ΟΑΔΥΚ σε ένα πα-γκρήτιο, μπορεί να αναβαθμίσει τη λειτουργία και το ρόλο τους, ώστε ο νέος φορέας να καταστεί περισσότερο ικανός συμμέτοχος στην παγκρήτια ανάπτυξη».
Παρότι φαινομενικά είχαν ληφθεί οι αποφάσεις, κληθείς να διευκρινίσει πού θα είναι η έδρα του νέου Οργανισμού, το 2011, ο κ. Καρούντζος απέφυγε να απαντή-σει, λέγοντας: «Θα σας πω αυτό που λέει ο περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης. Η Κρήτη είναι ενιαία πλέον και μέσα σε μία ενιαία βάση θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι».

Το θετικό κλίμα για τη συγχώνευση, αλλά οι γενικές απαντήσεις για την έδρα του φορέα, σήμερα που έχει παρθεί η απόφαση για τη συγχώνευση των 4 οργανισμών …αλλά ξαφνικά προέκυψαν αντιδράσεις προκαλούν ερωτήματα:

-Μήπως η ανακοίνωση ότι η έδρα του νέου αναπτυξιακού φορέα θα είναι στα Χανιά δημιουργεί φόβο στους αιρετούς του Ηρακλείου αφού θα χαθούν «κάποιες σημαντικές καρέκλες»;
-Μήπως φοβούνται ότι ίσως κατηγορηθούν ότι «απεμπόλησαν» το δικαίωμα της πρωτεύουσας της Περιφέρειας να κατέχει όλες τις σημαντικές δομές;
-Μήπως η ύπαρξη ενός κέντρου αποφάσεων ανάπτυξης στα Χανιά και όχι στο Ηρά-κλειο θίγει κατεστημένες αντιλήψεις;
-Μήπως η έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) στα Χανιά θα γίνει α-φορμή να χαθεί η δυνατότητα «παρέμβασης» των Ηρακλειωτών προς χάρη των τοπι-κών συμφερόντων;
-Είναι δυνατόν να δηλώνεται πως θα τορπιλιστεί και θα εμποδιστεί η συγχώνευση γιατί θα χαθούν οι οργανικές θέσεις των εργαζομένων, αφού αυτό ίσχυε ήδη από το 2010 για όλους τους υπό συγχώνευση φορείς;
-Γιατί τα νερά της Κρήτης μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 δεν κινδύνευαν με ιδιωτικο-ποίηση από τη συγχώνευση, αλλά μόλις ανακοινώθηκε η δημιουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης με έδρα τα Χανιά άπαντες «ευαισθητοποιήθηκαν» για το θέμα;

Σίγουρα, δεν είναι εφικτό σήμερα να εκτιμηθεί αν η συγχώνευση όλων των αναπτυξιακών υποδομών θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και στις υποδομές του νησιού. Αλλά αφού εδώ και 3 χρόνια προωθήθηκε και από τη περιφέρεια, και από κράτος, και από τους εκλεγμένους όλων των βαθμίδων με τόση ένταση, γιατί τώρα ένα βήμα πριν από την υλοποίηση δημιουργήθηκε «αραγές μέτωπο άρνησης συγχώ-νευσης»; Ενοχλεί η απόφαση για την υλοποίηση (επιτέλους) μιας απόφασης του κρά-τους; Ενοχλεί η απώλεια «καρεκλών» από το Ηράκλειο; Ενοχλεί η απώλεια «επίδρα-σης» στο κέντρο αποφάσεων αφού η έδρα θα βρίσκεται στα Χανιά;

Μ. Γ. Χ.