Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise) στα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, απαντά ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαμορφώθηκε έπειτα από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση συναντίληψης για το στοχευμένο χαρακτήρα του, δηλαδή την ενθάρρυνση εφαρμογής καινοτομιών, την ενίσχυση εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης στην απάντησή του προς τον Βουλευτή Ηρακλείου: «η εξαίρεση αυτή δεν αποτελεί οριζόντια επιλογή για το ΕΣΠΑ», και επισημαίνει ότι: «στο μέλλον δύναται να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης αυτού του είδους των επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι σύμφωνο από το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο».