Για τρία νέα σημαντικά έργα του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός και αναδείχτηκε προσωρινός Μειοδότης. Ήδη έχουν αναρτηθεί τα πρακτικά σύμφωνα με το νόμο ενώ μετά την παρέλευση πέντε ημερών θα ανακηρυχτεί ο οριστικός ανάδοχος.

Πρόκειται για τα έργα:

1) Διαμόρφωση τμημάτων οδών Μπαντουβά –Ιερωνυμάκη προϋπολογισμού 2.585.000 ευρώ έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στις οδούς αυτούς προβλέπεται να γίνουν φυτεύσεις δέντρων ,υπογειοποίηση δικτύων ,πεζοδρομήσεις , τοποθέτηση νέου ηλεκτροφωτισμού κ.α

2) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Αγίου Σύλλα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» .

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγής των προϊόντων και θα βοηθήσει τον αγροτικό κόσμο της περιοχής .

Το νέο Αρδευτικό δίκτυο στον Άγιο Σύλλα περιλαμβάνει την εγκατάσταση αγωγών συνολικού μήκους 3000 μέτρων (1529 μέτρα αγωγού μεγάλης πίεσης και 1497 μέτρα αγωγού διανομής νερού ) αλλά και η κατασκευή νέου αντλιοστασίου .

3) Κατεδαφίσεις για την πλήρη διάνοιξη της Οδού Ούλαφ Πάλμε προϋπολογισμού 40.000 ευρώ με ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.