Αύριο Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 8:30 π.μ., θα ξεκινήσουν οι εργασίες διαπλάτυνσης κατά τμήματα της οδού Σβάιτσερ και της οδού Μενελάου της Πολεοδομικής Ενότητας ΤΕΙ – Εσταυρωμένος.

Η διαπλάτυνση αυτή γίνεται από το Δήμο Ηρακλείου για τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας της πρόσβασης των μαθητών στο 34ο Σχολείο καθώς και των κατοίκων της περιοχής.