Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μετά από σχετικό αίτημα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου- Γ.Ν.Ιεράπετρας- Γ.Ν. Σητείας- Γ.Ν. Νεάπολης για την κάλυψη των αναγκών του πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.095 ευρώ.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ένας ηλεκτροκαρδιογράφος 3 καναλιών, συσκευή πίεσης/ρυθμού/οξυμετρίας, φιάλη οξυγόνου, διφασικός απινιδωτής, σετ διασωλήνωσης, αναλυτής φορητός αερίων, φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, Doppler αγγείων κ.α., μηχανήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.

Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας των εν λόγω μηχανημάτων θα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησης της θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης.