Κι όμως τα χρέη της Ελλάδας, έχουν κλείσει την κάνουλα ακόμη και στην... εισαγωγή αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Το θέμα ανέδειξε με παρέμβαση του προς το Υπουργείο Υγείας ο Ηρακλειώτης Βουλευτής Λ. Αυγενάκης.

Όπως αναφέρεται στην παρέμβαση του η χώρα μας οφείλει περίπου 5(!) εκ. ευρώ προς τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, γεγονός που σήμανε και την μείωση στο μισό της ποσότητας αίματος που φθάνει στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα, με τις δηλώσεις του διευθυντή της υπηρεσίας μεταγγίσεων της ανθρωπιστικής οργάνωσης, ο ελβετικός Ερυθρός Σταυρός θα μειώσει κατά το ήμισυ τις μονάδες αίματος που παρέχει στην Ελλάδα λόγω της συσσώρευσης των οφειλόμενων ποσών.

Η λήψη της απόφασης για μείωση του παρεχόμενου αίματος κατέστη αναπόφευκτη, καθώς τα έσοδα από τις εξαγωγές καλύπτουν μόνο τα έξοδα διαχείρισης, εργαστηρίου και επιμελητείας, ενώ το ίδιο το αίμα προσφέρεται δωρεάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι οι παραδόσεις μονάδων αίματος θα μειωθούν σταδιακά από το 2015 για να φτάσουν στο ήμισυ του σημερινού όγκου το 2020.

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ερωτά τους αρμοδίους Υπουργούς πότε θα καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά και ζητά να υπάρξει σχεδιασμός τόσο ώστε να αντιμετωπιστεί μια ενδεχόμενη έλλειψη αίματος όσο και για την ενθάρρυνση της αιμοδοσίας στη χώρα μας, που θα περιορίσει τις ανάγκες εισαγωγών αίματος από το εξωτερικό σε σημαντικό βαθμό.