«Πάγωσαν» τα δάνεια και μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιανουάριο μειώθηκαν οριακά στα 160,97 δισ. ευρώ από 161,451 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2012.

Ωστόσο το σύνολο των καταθέσεων, το οποίο περιλαμβάνει και εκείνες του Δημοσίου Τομέα, αυξήθηκε στα 176,6 δισ.ευρω από 173,3 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση της ΤτΕ, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε αμετάβλητος στο -4%.

Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 296 εκατ. ευρώ.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 96 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της παρέμεινε αμετάβλητος στο -4,4%.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ήταν λιγότερο αρνητικός στο -2,6% από -3,3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν θετική και ίση με 164 εκατ. ευρώ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν περισσότερο αρνητικός στο -25,9% από -20,9%, το Δεκέμβριο του 2012.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν μηδενική, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ήταν λιγότερο αρνητικός στο -2,4% από -3,0% το Δεκέμβριο του 2012.

Χρηματοδότηση ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 392 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,8% το Δεκέμβριο του 2012.

 

in.gr