Την αντίθεση σε ενδεχόμενη κατάργηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" εκφράζει με ψήφισμα  του το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πλατανιά επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο θα σημάνει τον  "αποκλεισμό μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που χρήζουν ανάγκης"

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος  αναφέρει:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την κάθετη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη κατάργηση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και στην υλοποίηση του «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», η διαχείριση του οποίου θα ασκείται από το ΙΚΑ.

Δηλώνει την συμπαράστασή του στις αγωνίες των εργαζομένων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας για την συνέχιση του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» σε μια περίοδο όπου η αναγκαιότητα για δράσεις αλληλεγγύης και υποστήριξης είναι μεγαλύτερες από ποτέ και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων οι οποίοι με τις υπηρεσίες τους συμβάλλουν τα μέγιστα στη διάσωση του κοινωνικού προσώπου του κράτους που καθημερινά κατακρεουργείται στο βωμό της οικονομικής κρίση και καταδικάζει ως απαράδεκτα τα κριτήρια ένταξης στο σχεδιαζόμενο Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» που οδηγούν στον αποκλεισμό μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας.

Τη σημερινή εποχή της κρίσης, η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δεν είναι μόνο απαραίτητη, αλλά και αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής τους.

Με γνώμονα τη βέλτιστη συνέχιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος προς όφελος των πολιτών και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ζητά τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με τη μορφή που λειτουργεί έως σήμερα δεδομένου ότι αποτελεί την πλέον επιτυχημένη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Για όλα τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στην επί της ουσίας κατάργηση του προγράμματος ''ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και ζητά από την πολιτεία σταθερή και μόνιμη χρηματοδότηση εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του εν λόγω προγράμματος και την διασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης των εργαζομένων του».