Απαντώντας στο αίτημα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σχετικά με την επιδότηση επιτοκίου οινοποιητικών επιχειρήσεων, που είχε φέρει στη Βουλή με Αναφορά του ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρει τα εξής:

Με πρόταση του ΥΠΑΑΤ ενεκρίθη από το Υπ.Οικονομικών χορήγηση πιστωτικής διευκόλυνσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές οργανώσεις για άτοκα τριετή δάνεια, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, για την αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής, αμπελοοινικής περιόδου 2010-2011. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, αποτελεί το υπόλοιπο από το αρχικά εγκριθέν δάνειο των 50.000.000 ευρώ που δεν απορροφήθηκε από τους δικαιούχους για διάφορους λόγους και αφορούσε στην σταφυλική παραγωγή 2009-2010 και κατανέμεται έως 10 εκατ. ευρώ σε συνεταιριστικές οργανώσεις και έως 5 εκατ. ευρώ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με ανώτατο όριο 250.000 ευρώ και 25.000 ευρώ ανά δανειοδοτούμενη οργάνωση ή επιχείρηση αντίστοιχα.
Η κατανομή αυτη έγινε με βάση την προηγούμενη απόφαση κατανομής των 50.000.000 ευρώ για το 2009-2010, όπου οι συνεταιριστικές οινοποιητικές οργανώσεις πήραν 40.000.000 ευρώ και οι ιδιωτικές 10.000.000 ευρώ, λόγω του ότι οι συνεταιριστικές οινοποιητικές οργανώσεις αγόρασαν, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουν με τους αμπελουργούς-μέλη τους, όλες τις ποσότητες των σταφυλιών τους.
Η απόφαση της κατανομής δεν μπορεί να τροποποιηθεί, όπως ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, διότι έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση εφαρμογής της.
Ωστόσο, για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο αμπελοοινικός κλάδος και στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το ΥΠΑΑΤ για την οικονομική ενίσχυση των οινοποιών, προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς σταφυλικής παραγωγής 2010-2011 έχει ήδη από τον Οκτώβριο προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση δανείου ύψους 25.000 ευρώ.
Στο δάνειο αυτό, το οποίο θα είναι τριετούς διάρκειας, έντοκο, και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, θα γίνει προσπάθεια ώστε να αυξηθεί σημαντικά το μερίδιο των ιδιωτικών οινοποιητικών επιχειρήσεων.