Εκατόν πενήντα πέντε επιχειρηματικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός», με συνολικό προϋπολογισμό 17.595.629,31 ευρώ στην Αττική, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο.

Η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών ανά περιφέρεια, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία - ΕΛΑΝΕΤ έχει ως εξής:

Περιφέρεια Αττικής, 97 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό: 11.357.640,33 ευρώ

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 10 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό: 901.409,93 ευρώ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 48 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό: 5.336.579,05 ευρώ

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και η επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, που συνολικά μεταφράζεται στο ποσό των 8.409.549,55 ευρώ.

Η ένταξη των προτάσεων θα ολοκληρωθεί με την έκδοση των επιμέρους αποφάσεων ένταξης όλων των επιχειρήσεων που έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους, από το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός».

 

in.gr