Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΦΕΠΑΕ διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση των προγραμμάτων : 

1. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» 

2. «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου (Δημαρχείο ) Οδός Ελευθερίας 50 , στο Λιμάνι ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Η ενημέρωση για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει από στελέχη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και της Αναπτυξιακής Κρήτης.