Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου, απαγορεύεται η αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο κατά την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου.

Κατά συνέπεια πρέπει να διακοπεί κάθε δραστηριότητα σχετική με την αλιεία του είδους Xiphias gladius (ΞΙΦΙΑΣ_SWO), στη Μεσόγειο από 1ης Μαρτίου 2013 (εθνικά και διεθνή ύδατα).

Οι αλιείς θα πρέπει να εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες ξιφία μέχρι και την Παρασκευή 01-03-2013 και ώρα 18.00 και να υποβάλλουν την ίδια μέρα τα ημερολόγια αλιείας και τις δηλώσεις εκφόρτωσης στις λιμενικές αρχές.

Η διακίνηση και εμπορία ξιφία μετά την 1η Μαρτίου 2013 θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι 28-2-2013 και εκφορτωθεί μέχρι και την Παρασκευή 01-03-2013. Οι προαναφερόμενες ποσότητες Ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό ‘’νωπός’’ το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 5-3-2013.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 28213-46654, Fax 28213-46651 e-mail [email protected]