Ειδική βάση δεδομένων που θα ταυτίζει φορολογικές δηλώσεις με τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 24ώρου θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Οικονομικών.

Νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την καθιέρωση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της οποίας ΣΔΟΕ, ελεγκτικά κέντρα και εφορίες θα υποβάλλουν αιτήματα άρσης τραπεζικού απορρήτου για φορολογουμένους που ελέγχονται.

Τα αιτήματα θα διαβιβάζονται απευθείας σε όλες τις τράπεζες οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες εντός 24ώρου να έχουν διαβιβάσει επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πελατών τους που ελέγχονται. Αυτό θα γίνει μέσω ειδικής βάσης δεδομένων στην οποία θα διασυνδέονται το Taxinet και τα συστήματα των τραπεζών.

Την πατρότητα της ιδέας είχε η Ομάδα Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα (Task Force) η οποία στα πλαίσια της καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ελλάδα ζήτησε τη σύσταση γενικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών με βάση το οποίο θα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται σε ελληνικές τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται πως ήδη σήμερα οι ελληνικές τράπεζες σε ετήσια βάση λαμβάνουν εντολή και να ανοίγουν τους λογαριασμούς περίπου 60.000 καταθετών. Υπολογίζεται ότι την τελευταία τριετία έγινε άρση του τραπεζικού απορρήτου 200.000 πολιτών, ενώ σε καθημερινή βάση τα τραπεζικά ιδρύματα δέχονται περίπου 60 αιτήματα κατά μέσον όρο.

Πρέπει να τονισθεί πως ήδη από το 2011 η  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους που άπτονται της φοροδιαφυγής και υποθέσεων διαφθοράς και «μαύρου» χρήματος δεν προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

in.gr