Αφορολόγητα παραμένουν τα κέρδη από παίγνια του ΟΠΑΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν τα 100 ευρώ.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τα «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι τα κέρδη έως 100 ευρώ από παιχνίδια του ΟΠΑΠ θα παραμείνουν αφορολόγητα.

Ωστόσο για να αποφευχθεί η μείωση των εσόδων του Δημοσίου από την τροποποίηση αυτή, μεταβάλλεται το ενιαίο ποσοστό φορολόγησης των κερδών σε 15% για κέρδη από 100,01-500 ευρώ και 20% για κέρδη άνω των 500,01 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας φορολογικής μεταχείρισης των κερδών των παικτών ορίσθηκε η Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013.

Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση της Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ) είχε προχωρήσει τον Ιανουάριο σε απεργιακές κινητοποιήσεις ζητώντας αναστολή εφαρμογής της φορολόγησης 10% από το πρώτο ευρώ κέρδους.

Είχε δε αντιπροτείνει τον καθορισμό ενός ανώτατου ορίου κέρδους εντός του οποίου δεν θα επιβάλλεται φορολογία, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των κερδών των παικτών που ανακυκλώνεται μέσω της συμμετοχής τους σε νέα παιχνίδια στα πρακτορεία.

Σημειώνεται πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012 εφαρμόζονταν συντελεστής 10% για κέρδη των παικτών άνω των 100 ευρώ και 15% για κέρδη άνω των 1.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη μέχρι 100 ευρώ ήταν αφορολόγητα.

in.gr