Την Τετάρτη 27.02.2013  στην Αθήνα  έγινε η Γενική Συνέλευση της ΓΕ.ΠΟΕΤ Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας  Επιχειρήσεων Τουρισμού για την εκλογή νέου ΔΣ.

Στις αρχαιρεσίες συμμετείχαν από τον Σύνδεσμό Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης σαν υποψήφιοι τρία μέλη  (Μιχάλης Βλατάκης, Γιώργος Δήμας και Κώστας Κουρκουνάκης) οι οποίοι  και εκλέχθηκαν, μάλιστα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μιχάλης Βλατάκης βγήκε πρώτος στους ψήφους των εκλεκτόρων από όλη την Ελλάδα ,αναλαμβάνοντας την θέση του Αντιπροέδρου υπεύθυνου για τον εισερχόμενο Τουρισμό.

 

 

Το νέο ΔΣ της ΓΕΠΟΕΤ είναι ως εξής.

Ονομ/μο

Ιδιότητα

Τριβυζάς Μάριος

Πρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ

Παλασκώνης Κώστας

A’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ

Βλατάκης Μιχάλης

Β’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ

Γκίνης Σπύρος 

Γ'  Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ

Σιάμος Βασίλης

Δ’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ

Γεωργιάδης Κώστας

Ε’ Αντιπρόεδρος ΓΕ.ΠΟΕΤ

Γασπαράτος Αλέξανδρος

Γενικός Γραμματέας ΓΕ.ΠΟΕΤ

Τσοπανάς Γιώργος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΓΕ.ΠΟΕΤ

Καραμήτρος Θεόδωρος

Ταμίας ΓΕ.ΠΟΕΤ

Κωστακόπουλος Κων/νος

Έφορος

Μαρίνης Άρης

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Ιωάννου Χρήστος

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Βασιλάκης Γιώργος

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Τσάνας Παναγιώτης

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Κουρκουνάκης Κώστας

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Xαρμπ Κάσσεντ

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Μπέρκης Εμμανουήλ

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Παπαλέξης Νικόλαος

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Κανίδης Γιώργος

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Δήμας Γιώργος

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ

Φουρκιώτης Θεόδωρος

Μέλος ΔΣ ΓΕ.ΠΟΕΤ