Όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία που προήλθαν από τη διαδικασία της απογραφής- καταγραφής των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, πολιτικών και στρατιωτικών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012, όλο και μεγαλώνει ο αριθμός των αφανών συνταξιούχων, δηλαδή εκείνων που φαίνεται ότι εισπράττουν σύνταξη ως δικαιούχοι, αλλά όταν κλήθηκαν να απογραφούν ουδέποτε παρουσιάστηκαν.

Στην παρέμβαση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ Ιωάννη Βρούτση επισημαίνει ότι: «τα στοιχεία αποκάλυψαν ότι, εκ των 435.000 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς δεν απογράφηκαν 2.368 περιπτώσεις, για τους οποίους βέβαια σταμάτησε η πληρωμή».

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ανήρχοντο στο ποσό των 24.008.082 ευρώ, αλλά από την αναζήτηση βρέθηκε μόνο το ποσό των 12.733.001 ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό των 11.275.086 ευρώ γίνεται αναζήτηση από την Υπηρεσία περίπτωση προς περίπτωση.

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής υπογραμμίζει ότι το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής είναι πολύ μεγάλο και ανέρχεται σε €700.000 το μήνα. Από τη καταγραφή διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.000 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους.

Εξ αυτών έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 34 μεγάλες περιπτώσεις, για τις οποίες όχι μόνο δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, αλλά δεν βρέθηκε το ποσό των 2.747.310 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Τέλος, ο κ. Λ. Αυγενάκης ζητά στοιχεία για τις "μαϊμού συντάξεις" που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία 3 χρόνια και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί παράνομα και ζητά να επιστραφούν τα ποσά αυτά στα ασφαλιστικά ταμεία.