Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιεράπετρας με ανακοίνωσή του "ευχαριστεί θερμά για την έμπρακτη στήριξή τους στη λειτουργία του τους παρακάτω:

Τα Δημοπρατήρια: «Αγροδίκτυο», «Ανατολή», «Αγροπηγή», καθώς και την ΕΠΑΚ Α.Ε., που κάλυψαν πλήρως τις ανάγκες σε πρώιμα κηπευτικά, του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε εβδομαδιαία βάση.

Τα Αρτοποιεία των: Ζαφειράκη, Κουγιουμουτζάκη, Τζεβελεκάκη, Χαραλαμπάκη καθώς και το Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο «'Εναστρον».

Toυς Ελαιουργικούς Συνεταιρισμούς Αγίου Ιωάννη, Καββουσίου και Σχινοκαψάλων καθώς και τον ιδιώτη κ. Λελεκάκη Εμμανουήλ, για ικανή ποσότητα λαδιού στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Με την πολύτιμη προσφορά τους, αναδεικνύουν το ενδιαφέρον τους για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και έχουν απόλυτη ανάγκη από βοήθεια και έτσι δίνουν μία άλλη διάσταση στον κοινωνικό τους ρόλο. Συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και δίνουν σάρκα και οστά στο θεμελιακό και χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας του συνθήματός μας: «Δεν περπατάμε παράλληλα, περπατάμε μαζί!»