Ο Καθηγητής Γεώργιος Χρηστίδης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων έχει επιλεγεί για το βραβείο «Marion L. and Chrystie M. Jackson Mid-Career Clay Scientist Award».

Το βραβείο απονέμεται ως αναγνώριση για τη συνεισφορά σε νέα γνώση στην Επιστήμη των Αργίλων, μέσω πρωτότυπης, υψηλής ποιότητας έρευνας σε επιστήμονες 39-60 ετών, όπως αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα της Αμερικανικής Εταιρείας Αργίλων (CMS).

Η απονομή θα γίνει στο 50ο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αργίλων (CMS) που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Urbana Champaign, στο Ιλινόις των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2013.

Η Επιστήμη των Αργίλων (Clay Science) είναι ένας έντονα διεπιστημονικός κλάδος, που συνδυάζει τις γεωεπιστήμες (γεωλογία, ορυκτολογία, γεωχημεία, κρυσταλλογραφία) με τη φυσική, τη γεωτεχνολογία, την εδαφομηχανική, την ανόργανη και οργανική χημεία, τη φυσικοχημεία, τη χημεία κολλοειδών και τη βιοχημεία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σταδιακά η συνεισφορά της ιατρικής, της βιολογίας και της φαρμακευτικής