Η επέμβαση της ρινοπλαστικής στοχεύει στην τροποποίηση του σχήματος της μύτης, ώστε να επιτευχθεί αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Η μη αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση της μύτης σε ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι απότοκη τραυματισμού, ασθένειας, προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης, γενετικής ανωμαλίας ή κληρονομικότητας.

Προσεκτική και ενδελεχής προεγχειρητική εξέταση και εκτίμηση του ασθενούς είναι το πρώτο βήμα που ακολουθεί ένας έμπειρος πλαστικός χειρουργός.

Συνοδές ανωμαλίες του χόνδρινου ή οστέινου σκελετού που εμποδίζουν την ομαλή αναπνευστική λειτουργία διαπιστώνονται και εξηγούνται στον ασθενή καθώς θα διορθωθούν ταυτόχρονα με την αισθητική αποκατάσταση της μύτης.

Πολλές φορές ένα στραβό διάφραγμα καθορίζει το όλο σχήμα της μύτης και αντίστροφα ένα πτωτικό ακρορίνιο, επηρεάζει σημαντικά την ομαλή αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς.

Ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός, είναι σε θέση να εξηγήσει με σαφήνεια στον ασθενή του όλα τα στάδια της χειρουργικής παρέμβασης που απαιτούνται, ώστε ο δεύτερος να αποκτήσει ρεαλιστικές προσδοκίες για το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής γίνεται ώστε να επαναφέρουμε το σχήμα της μύτης σε αρμονία με το υπόλοιπο πρόσωπο, βελτιώνοντας τη συνολική εμφάνιση του προσώπου. 

Η μη αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση της μύτης μπορεί να είναι εκ γενετής πρόβλημα, είτε να προήλθε μετά από τραυματισμό ή ασθένεια, είτε μετά από κάποιου τύπου χειρουργική επέμβαση στην περιοχή αυτή.

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης του δέρματος και του σκελετού της μύτης εκ μέρους του πλαστικού χειρουργού, υπάρχει δυνατότητα ο χειρουργός να εξηγήσει τις ρεαλιστικές προσδοκίες που μπορεί να έχει ο ασθενής για το αποτέλεσμα μετά από τέτοιου τύπου επέμβαση. 

Συχνά, εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία στους χόνδρους της μύτης που δυσκολεύουν την αναπνοή του ασθενούς, αυτό μπορεί να διορθωθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας επέμβασης.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ένα πιο ελκυστικό σχήμα της μύτης που ακολουθεί περισσότερο τις αισθητικές αναλογίες του προσώπου.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση τοπικής αναισθησίας, είτε με τη χρήση γενικής αναισθησίας.

Κλασική Ρινοπλαστική

Η πρόσβαση στον σκελετό της μύτης γίνεται μέσω τομών μέσα στα ρουθούνια. Το οστά της μύτης, οι χόνδροι και οι μαλακοί ιστοι επαναδιαμορφώνονται μέσω αυτών των τομών για να βελτιωθεί η εξωτερική εμφάνιση της μύτης. 

Συνήθως εφαρμόζεται σε περιστατικά που δεν εμφανίζουν ιδιαίτερο αισθητικό πρόβλημα στο ακρορίνιο, και η δυσμορφία εντοπίζεται κυρίως στη ράχη της μύτης (καμπούρα).

Ανοικτή Ρινοπλαστική

Η πρόσβαση στο σκελετό της μύτης γίνεται μέσω τομών τόσο μέσα στα ρουθούνια, όσο και μικρής τομής στη στυλίδα της μύτης.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ασύμμετρο ακρορίνιο, σε δύσκολες, υπερμεγέθεις μύτες ή επανεπεμβάσεις στην περιοχή της μύτης.

Δίδει την δυνατότητα στον έμπειρο πλαστικό χειρουργό να επανασχηματίσει τον σκελετό της μύτης με μεγάλη ακρίβεια, ειδικά όταν απαιτούνται λεπτές τεχνικές στήριξης των μαλακών μορίων της μύτης, όπως χρήση του μοσχεύματος χόνδρου για τη στήριξη του πτωτικού ακρορινίου, επαναδιαμόρφωση των χόνδρων του ακρορινίου με χρήση λεπτών ραμμάτων κλπ.

Ο πλαστικός χειρουργός που ασχολείται σοβαρά με την επέμβαση της ρινοπλαστικής διαθέτει την εμπειρία να προβλέπει από την προεγχειρητική εξέταση του ασθενούς, τη χειρουργική τεχνική που είναι πλέον κατάλληλη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Τόσο η ανοικτή, όσο και η κλειστή ρινοπλαστική, μπορούν να γίνουν με τοπική αναισθησία και καταστολή ή με γενική αναισθησία.

Συνήθως επιλέγουμε την δεύτερη μέθοδο, ιδίως όταν απαιτείται εκτεταμένη χρήση μοσχευμάτων χόνδρου κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Μετά το χειρουργείο, ο ασθενής αποδεσμεύεται από το νοσοκομείο έχοντας νάρθηκα στην περιοχή της μύτης. 

Εντός της μύτης τοποθετούνται ταμπόν που παραμένουν στη θέση τους για 48 ώρες, ενώ ο νάρθηκας αφαιρείται μετά από επτά ημέρες. 

Τα εξωτερικά ράμματα (εάν υπάρχουν) αφαιρούνται σε πέντε με επτά ημέρες. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες μετά από 3 περίπου ημέρες αν δεν τον ενοχλεί αισθητικά η ύπαρξη του νάρθηκα.

Η πλειονότητα του οιδήματος και των εκχυμώσεων υποχωρούν σταδιακά σε διάστημα δύο έως τέσσερις εβδομάδων.

Το 60% περίπου του αισθητικού αποτελέσματος είναι εμφανές άμεσα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα το δείτε σε δώδεκα με δεκατέσσερις μήνες.

Παροδική αιμορραγία και ελάττωση της αίσθησης της όσφρησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα του συγκεκριμένου χειρουργείου, προβλήματα όμως που συνήθως δεν διαρκούν πολύ. 

Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμο μετά τους δώδεκα μήνες και τυχόν υπολειπόμενες ανωμαλίες μπορούν να διορθωθούν με μικρές παρεμβάσεις στο ιατρείο του πλαστικού χειρουργού.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση της ρινοπλαστικής;

Με την συμπληρωματική χρήση κατάλληλων διαλυμάτων τοπικής αναισθησίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης, και την εφαρμογή της προηγμένης τεχνικής της εξωτερικής οστεοτομίνης, ο μετεγχειρητικός πόνος για τον ασθενή είναι αμελητέος.

2. Από ποια ηλικία μπορεί να γίνει η ρινοπλαστική;

Για την αντιμετώπιση αισθητικών δυσμορφιών, η επέμβαση της ρινοπλαστικής (με εξαίρεση τη περίπτωση περιστατικών λαγόχειλου που γίνεται νωρίτερα), μπορεί να γίνει με ασφάλεια μετά την ηλικία των δεκαέξι ετών.

3. Πόσο διαρκεί το οίδημα στην περιοχή του προσώπου και μετά από πόσο χρονικό διάστημα, ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές του ασχολίες;

Το μεγαλύτερο ποσοστό του οιδήματος από την περιοχή του προσώπου, υφίεται σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, δηλαδή το χρονικό διάστημα που ο ασθενής φέρει γυψονάρθηκα στη μύτη του.

Το οίδημα στη περιοχή της μύτης, απορροφάται σταδιακά σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Αυτό σημαίνει, ότι τα χαρακτηριστικά της μύτης λεπταίνουν και αναδεικνύονται σταδιακά και το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης είναι ορατό περίπου ένα χρόνο μετά την ημέρα του χειρουργείου.

4. Δηλαδή μετά την αφαίρεση του γυψονάρθηκα σε επτά ημέρες, ο ασθενής δεν μπορεί να καταλάβει κάποια διαφορά στο σχήμα της μύτης του;

Όχι, η άμεση βελτίωση του εξωτερικού σχήματος της μύτης είναι ιδιαίτερα εμφανής, όμως, η αισθητική εικόνα της μύτης συνεχίζει να βελτιώνεται για χρονικό διάστημα ενός χρόνου.

5. Με την επέμβαση της ρινοπλαστικής διορθώνονται και τυχόν αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή;

Πολλές φορές η ευθείαση ενός στραβού ρινικού διαφράγματος, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ικανοποιητικού αισθητικού αποτελέσματος σε μια δύσμορφη μύτη.

Άλλες φορές, η ανόρθωση ενός πτωτικού ακρορινίου που γίνεται για αισθητικούς λόγους προσφέρει τα μέγιστα στην αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς. 

Ένας καλά εκπαιδευμένος Πλαστικός Χειρουργός, έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβλήματα σκολίωσης ρινικού διαφράγματος και υπερτροφίας ρινικών κογχών.

Ο σκελετός της μύτης δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν σύνολο ώστε να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικό αλλά και λειτουργικό αποτέλεσμα.

6. Ποιες αισθητικές δυσμορφίες της μύτης απαιτούν τη χρήση της τεχνικής της ανοιχτής ρινοπλαστικής και πότε επιβάλλεται η κλειστή ρινοπλαστική;

Η τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστικής χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται λεπτομερής τροποποίηση του ακρορινίου (όταν δηλαδή η άκρη της μύτης είναι ασύμμετρη, υπερμεγέθης, κλπ), όταν υπάρχει σοβαρή μετατραυματική βλάβη του σκελετού της μύτης (π.χ. μετά από ατύχημα), όταν γίνεται επανεπέμβαση για τη διόρθωση προβλημάτων μετά από προηγούμενη ρινοπλαστική και σε περιπτώσεις συγγενών ανωμαλιών.

Η επέμβαση της κλειστής ρινοπλαστικής χρησιμοποιείται, όταν το κυρίως πρόβλημα του ασθενούς εντοπίζεται στη ράχη της μύτης και το ακρορίνιο απαιτεί μικρή μόνο τροποποίηση.

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός μπορεί να εκτελέσει και τις δύο τεχνικές εξίσου καλά και να επιλέξει τη τεχνική που είναι κατάλληλη για κάθε ασθενή, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

7. Η επέμβαση της ρινοπλαστικής μπορεί να συνδυαστεί με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο;

Πολλές φορές για την επίτευξη αρμονικών χαρακτηριστικών στο πρόσωπο του ασθενούς, είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού στο πηγούνι (αυξητική πώγωνος), η διόρθωση των αφεστώτων ώτων, κλπ.

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός μπορεί να συμβουλεύσει αποτελεσματικά τον ασθενή του για τον τύπο των επεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για την αισθητική βελτίωση του προσώπου του.

8. Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα.

Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

9. Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο Νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

10. Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

medicaltime.gr/ Δασκαλάκης Εμμανουήλ, Πλαστικός Χειρουργός