Σημεία και προτάσεις για την βελτίωση του Κανονισμού της Βουλής ενόψει της επικείμενης Συνταγματικής Αναθεώρησης του 2013 καταθέτει απόψε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης. 
«»
«Ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης του 2013, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές στον Κανονισμό Λειτουργίας του, σε μια σειρά από ζητήματα.

Θεωρώ λοιπόν, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα που αφορά στην ποινική ευθύνη Υπουργών και να διευκολυνθεί η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος επίορκων Υπουργών και Υφυπουργών.

Πρέπει ακόμη να επανεξετάσουμε την λειτουργία της εκτελεστική εξουσίας. Η Βουλή πέραν του δικαιώματος ερώτησης προς τον Υπουργό, οφείλει να έχει μία επιτροπή στα πρότυπα των ευρωπαϊκών κοινοβουλίων, η οποία θα μπορεί να ελέγχει την υλοποίηση του νομοθετικού έργου.

Ο Κανονισμός πρέπει να μας δώσει το δικαίωμα σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μπορούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ζητούμε τον έλεγχο, παραδείγματος χάριν στις ΔΕΚΟ. Τώρα αυτό το δικαίωμα το έχει ο Υπουργός μόνο.

Πολλές φορές δεν ενημερώνεται και η κοινοβουλευτική εξουσία για την πορεία αυτών των ερευνών.

Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι ότι αλλοιώνεται ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που έχουμε και μετατρέπεται σχεδόν σε άνιση δημοκρατία, όταν η Κυβέρνηση με τόσο βαριά ατζέντα, καλείται να κρίνεται κάθε χρόνο, με τις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Ένα βήμα έχει γίνει άλλωστε με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ωστόσο πρέπει συνταγματικά πάντα, να βρεθεί ένας τρόπος, για την πρώτη θητεία τουλάχιστον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε καμία δημοκρατική χώρα δεν υπάρχει κάθε χρόνο εθνική εκλογή, η οποία να αλλοιώνει τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της 4ετούς θητείας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς και πότε και για ποιους λόγους πάμε σε εκλογές και θα πρέπει να δούμε και τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δεν μπορεί να είναι απλά και αόριστα στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, να προκηρύξει εκλογές.

Ακόμη θα πρέπει να εξετάσουμε και το ζήτημα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από τον πολίτη, όπου σε αυτή την περίπτωση το πολίτευμα θα γίνει πιο «προεδρικό».

Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ανοίξει άμεσα ο διάλογος για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, διότι πολύ σύντομα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε και προτάσεις και να πάρουμε αποφάσεις –κι αυτό είναι έργο της Βουλής- για την Αναθεώρηση του Συντάγματος».

Εισήγηση για την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στον εξορθολογισμό και περιορισμό των δαπανών και την μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων της Βουλής:

«Όσον αφορά στην παρούσα τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καθιστούν σαφές στην ελληνική κοινωνία ότι η διαφάνεια και η αξιοκρατία, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με τις οποίες προβλέπονται μειώσεις τόσο στις αποδοχές των υπαλλήλων της Βουλής και των επιστημονικών συνεργατών, όσο και μειώσεις στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 1, ρυθμίζονται μισθολογικά θέματα του προσωπικού της Βουλής, αντίστοιχα προς τις ρυθμίσεις του Ν. 4111/2013, σύμφωνα με τον οποίο: «εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους των κλάδων των Δημοσιονομικών και Εφοριακών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών» και «δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή ή επίδομα ή αποζημίωση οιασδήποτε μορφής στους υπαλλήλους της Βουλής».

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 3, οι υπερωρίες μειώνονται με ανώτατο τις 52 ώρες το μήνα.

Επιπλέον στο Κεφάλαιο Β΄ και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 3, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες προβλέπεται μείωση των μετακλητών υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Βουλή, ο αριθμός των οποίων μειώνεται με το παρόν κατά 14 θέσεις.

Αρθρο 5. Υπηρετώντας της αρχές της διαφάνειας και της πρόσβασης από όλους τους πολίτες στις δαπάνες της Βουλής, θεσπίζεται η υποχρέωση ανάρτησης στη Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής, κάθε απόφασης επιχορήγησης εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοσή τους.

Τέλος, θεσπίζεται ο έλεγχος και ο τρόπος διάθεσής των επιχορηγήσεων, ο οποίος ρυθμίζεται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής.

Με την παρούσα τροποποίηση που τίθεται σήμερα προς ψήφιση, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η Νέα Δημοκρατία, σέβεται την ισότητα ως θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος, τολμώντας να σπάσει αγκυλώσεις και κατεστημένα χρόνων που κανείς δεν τόλμησε να αγγίξει, αγκυλώσεις που είχαν δημιουργήσει πολίτες και υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων.

Είναι ξεκάθαρο, ότι δεν υπάρχουν «χαϊδεμένα» παιδιά. Στην δύσκολη συγκυρία που διέρχεται ο τόπος, καλούμαστε όλοι να συμμετέχουμε στα βάρη.

Οι «σκιώδεις» ενέργειες και οι «σιωπηρές» διευθετήσεις, που για καιρό αποτελούσαν τις κύριες αιτίες που οδήγησαν το κοινοβουλευτικό σύστημα στη σημερινή κατάσταση σχεδόν απόλυτης αυτοαπαξίωσης, είναι πλέον παρελθόν».