Έχουν καταλάβει και οι τοπικοί άρχοντες πως στο Ηράκλειο οδηγούμε όπως θέλουμε και σου λένε τι να τις κάνουμε τις διαγραμμίσεις. Μόνο έτσι εξηγείται η αδιαφορία που επιδεικνύουν για το θέμα. 

Όπως κατήγγειλε αναγνώστης, σε όλο το τμήμα από τον κόμβο στο Γιόφυρο μέχρι τον Εσταυρωμένο δεν υπάρχει γραμμή στο οδόστρωμα ούτε για δείγμα.

Όποιος έχει την ευθύνη ας το δει άμεσα! 

Θυρωρός