Σε σχέση με τη διάταξη του Σχεδίου Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις του ΥΠΕΚΑ και άλλες διατάξεις» για τη δημιουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε), κατατέθηκαν από τον Δήμαρχο Ηρακλείου οι εξής θέσεις – προτάσεις της ΠΕΔ Κρήτης, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «επισημαίνουμε σημεία τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και να υπάρξουν εξ αρχής οι απαραίτητες διευκρινήσεις προς αποφυγήν οποιαδήποτε τριβής η παρανόησης:

Τα σημεία αυτά είναι τα εξής

1. Η σύσταση του Νέου Οργανισμού πρέπει να αποκλείει εκ προοιμίου όχι μόνο κάθε δυνατότητα αλλά και κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης του νερού. Το υδατικό δυναμικό της Κρήτης θα παραμείνει κοινωνικό αγαθό, μακριά από κάθε είδους εμπορευματοποίηση υπό οποιαδήποτε μορφή.

2. Η πρόβλεψη για μεταφορά στο νέο οργανισμό της αρμοδιότητας επί του έργου ύδρευσης των Δήμων Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, πρέπει να καθορίζει απόλυτα το εύρος αυτής της αρμοδιότητας του νέου φορέα, που δεν πρέπει να αφαιρεί, αλλά ούτε και να περιορίζει της αρμοδιότητες των αντίστοιχων και των άλλων ΔΕΥΑ.

Σχετικά με το Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Αποσελέμη, είχε ξεκινήσει η διαδικασία συζήτησης των 4 Δήμων Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου - Χερσονήσου και Οροπεδίου και της Περιφέρειας Κρήτης με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

3. Πρέπει να προβλεφθεί η ρύθμιση των τυχόν υφιστάμενων εκκρεμοτήτων από τους συγχωνευόμενους οργανισμούς (ΟΑΝΑΚ - ΟΑΔΥΚ), είτε με την τακτοποίησή τους πριν από τη συγχώνευση, είτε με τη μεταφορά τους στο νέο οργανισμό με προτεραιότητα άμεσης υλοποίησης.

4. Πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τα περιουσιακά στοιχεία των υπό συγχώνευση οργανισμών (κυρίως ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ). Μάλιστα προτείνεται αυξημένη πλειοψηφία αν πρόκειται για εκποίηση ή διαχείριση των Κοινωφελών εγκαταστάσεων και αγαθών .

5. Να υπάρξει ειδική πρόβλεψη των Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και βρίσκονται σε εξέλιξη. (π.χ Φραγμα Ποταμών)

6. Συμμετοχή στη Διοίκηση του Νέου Οργανισμού της Περιφέρειας και της ΠΕΔ Κρήτης με 2 μέλη από κάθε φορέα.

7. Τι θα γίνει με το Μετοχικό Κεφάλαιο του Νέου Οργανισμού. Υπάρχει βούληση από τη πολιτεία να καταθέσει τα ανάλογα ποσά.

8. Ο Νέος Οργανισμός (ΟΑΚ ΑΕ) δεν θα υποκαταστήσει σε καμιά περίπτωση του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄και Β΄ Βαθμού σε σχέση με το Δημοκρατικό προγραμματισμό για την ανάπτυξη της Κρήτης».