Πρόστιμα συνολικού ύψους 94.621 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος στη Κρήτη.

Σύγκεκριμένα και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 547/VII/2012 ομόφωνη απόφαση της, έκρινε ότι οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε, ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ, ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ και ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ ΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νομό Ρεθύμνης, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών).

Με την απόφαση της η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στις ως άνω συμπράττουσες εταιρίες συνολικού ύψους 94.621 ευρώ, και τις υποχρέωσε να παύσουν και να μην επαναλάβουν τη διαπιστωθείσα παράβαση στο μέλλον.

Η Επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να απευθύνει σύσταση στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης για τη συμμετοχή του στην ίδια παράβαση.

Δείτε εδώ την απόφαση της ΕΑ σε μορφή pdf