Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία στα γυμνάσια όλης της χώρας και οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να γίνουν στα σχολεία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Την επόμενη σχολική χρονιά το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στα λύκεια της χώρας.

Στο πρόγραμμα των κρατικών φροντιστηρίων θα χρησιμοποιηθούν φέτος 7.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα δουλεύουν στα σχολεία από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Μάλιστα, όπως προβλέπεται στη σχετική υπουργική απόφαση όποιο απογευματινό τμήμα δεν λειτουργεί σωστά και μένει με λιγότερους από πέντε μαθητές θα κλείνει.

Ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έστειλε τη Δευτέρα έγγραφό του στους διευθυντές εκπαίδευσης όλης της χώρας με το οποίο και ζητάει:

Ο διευθυντής κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης να ορίσει τα μέλη της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Αγωγής (Σ.Ο.Δ.Δ.Α.) σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας (ΔΔΕ) του, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση.

Ο διευθυντής κάθε ΔΔΕ θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων (Γυμνάσια). Κατόπιν να συλλέξει τις αιτήσεις των Γονέων-Κηδεμόνων, να συμπληρώσει τους πίνακες αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) και να συγκροτήσει τα αντίστοιχα τμήματα μαθημάτων ανά Σ.Κ.Ε.Δ., σύμφωνα με τα κριτήρια , τα οποία αναφέρονται στην υπουργική απόφαση. Σε κάθε Σ.Κ.Ε.Δ θα σχηματιστεί ένα πλήρες πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τέλος πρέπει να ορίσουν οι διευθυντές τους Υπευθύνους Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, στα ήδη επιλεγμένα από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση, και τον Υπεύθυνο Αντισταθμιστικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε.

Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας να μεριμνήσει για την ενημέρωση των Γονέων-Κηδεμόνων, την συλλογή αιτήσεων και την διαβίβαση τους στην κάθε Δ.Δ.Ε έως την Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους και με απώτερο στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, όπου παρατηρούνται υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας.

in.gr