Στον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά από απόφαση του Γ.Στουρνάρα.  Η απόφαση αναφέρει ότι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διεξαχθούν σε όσους άσκησαν ή ασκούν καθήκοντα ελεγκτικής διαδικασίας και κατέχουν ή κατείχαν θέση ευθύνης.

Συγκεκριμένα, στο δείγμα θα συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•Ασκούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

•Ασκούν, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο έτη.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, συνολικά εντός του 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε 240 υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών.

Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια υπηρεσία στον υπουργό και κατόπιν εγκρίσεώς του, ως εξής:

•Για τους υπαλλήλους που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

•Για τους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ' αύξουσα σειρά (1,2,3,...,9,10...)

 

in.gr