Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τη διδασκαλία των λεγόμενων Επιστημών της Γης στο σχεδιασμό του νέου Λυκείου.

Ο κ.Στρατάκης επικαλείται σχετική επιστολή του καθηγητή κ.Σταματάκη, Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία εκφράζεται ο προβληματισμός για τις αλλαγές που προωθούνται στο Λύκειο, στο πλαίσιο του "Νέου Σχολείου", στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η διδασκαλία της Γεωλογίας και του Περιβάλλοντος.

Το μάθημα της Γεωλογίας διδασκόταν στο ελληνικό σχολείο από το 1932 έως το 1960 ως τμήμα των φυσιογνωστικών μαθημάτων και ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο Λύκειο από το 1961 έως το 1998, οπότε αναίτια καταργήθηκε.

Σήμερα, με τις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας και τις εξελίξεις στις εφαρμόσμένες γεωεπιστήμες όπως: γεωθερμία, λιγνίτης, πετρελαϊκά συστήματα, κλιματική αλλαγή, τεχνικά έργα, υδρολογία, φυσικές καταστροφές (σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι, ηφαιστειακές εκρήξεις), φιλικές στο περιβάλλον πρώτες ύλες, η επανεξέταση σχετικού με τα ως άνω θέματα μαθήματος στο Λύκειο είναι ιδιαίτερα σημαντική από επιστημονική και τεχνολογική άποψη.

Μάλιστα, την αναγκαιότητα επαναφοράς της διδασκαλίας της Γεωλογίας μας θυμίζει, πολύ συχνά, ο ίδιος ο πλανήτης μέσα από την εκδήλωση ακραίων γεωλογικών διεργασιών.
Έτσι, προτείνεται από το σύνολο της γεωεπιστημονικής κοινότητας:

α) Ο επανακαθορισμός του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος "Γεωλογία-Γεωγραφία" της Α' και Β' Γυμνασίου, δεδομένου ότι τα αντικείμενα που αφορούν στη Γεωλογία, η έκταση και ο τρόπος προσέγγισής τους κάθε άλλο παρά σωστή και ακριβή γεωλογική γνώση προσφέρουν με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

β) Η επανεξέταση μαθήματος σχετικού με τη Γεωλογία και το Περιβάλλον στο Λύκειο.