Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη που κοινοποιείται και στον Υφυπουργό κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη απέστειλε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης σχετικά με την περιορισμένη απορροφητικότητα κάτω από 40% του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στους πολίτες αλλά και στις Υπηρεσίες που καλούνται να τους εξυπηρετήσουν μέσω των νέων τεχνολογιών

Όλη η επιστολή του κ. Κουράκη στον Υπουργό-

Ηράκλειο, Τρίτη 05/03/2013
αρ. πρωτ : 135

Προς
κο Χατζηδάκη Κωστή
Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών & Δικτύων

Κοιν/ηση :
κο Βιρβιδάκη Κυριάκο
Υφυπουργό

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
ΑΠΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ παρουσιάζει περιορισμένη απορροφητικότητα. Αυτό δημιουργεί την υποχρέωση εντατικοποίησης της προσπάθειας απορρόφησης σ’ ένα κρίσιμο πεδίο που συνδέεται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό του κράτους σε όλα του τα επίπεδα και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Με δεδομένο ότι κεντρική στόχευση και φιλοσοφία της λειτουργίας του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨ είναι η διαρκής προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης των ΟΤΑ με την αξιοποίηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στις λειτουργίες τους θεωρούμε ότι μετά την λήξη της πρόσκλησης 20.1 του Ε.Π. πρέπει να ακολουθήσει μια νέα πρόσκληση που θα απευθύνεται μόνο στους Ο.Τ.Α, και θα στοχεύει στην παροχή άμεσων και απολύτως συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες :

Το ελάχιστο ποσό που θα μπορούσε να καθοριστεί για κάθε Δήμο προκειμένου να υλοποιήσει αυτές τις δράσεις θα μπορούσαν να είναι 50.000 € αυξανόμενα αναλόγως με το μέγεθος του Δήμου και τον αριθμό των δράσεων που θα επιλέξει.

Ενδεικτικά αναφέρουμε δράσεις από τις οποίες κάθε Δήμος ανάλογα με τις ανάγκες του θα μπορούσε να υλοποιήσει.

1. Διαχείριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου
2. Πρόγραμμα δημιουργίας μελετών , διαχείρισης έργων και προβολής ενημερωτικών
πληροφοριών πορείας των έργων στην διαδικτυακή πύλη των Δήμων.
3. Διαχείριση προμηθειών


4. Διαχείριση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας
5. Διαχείριση γραφείου κινήσεως δημοτικών οχημάτων
6. Ηλεκτρονική πλατφόρμα workflow
 Συναλλαγών πολιτών – Δήμου
 Ενδοϋπηρεσιακών συναλλαγών.
(Δημιουργία συστήματος διαχείρισης σχέσεων α. Πολιτών β. Υπαλλήλων )
7. Δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και
τηλεπρόνοιας.
8. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ενημέρωσης Αγροτών για την επίπτωση καιρικών φαινομένων στην αγροτική καλλιέργεια
9. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης χωροταξικών και πολεοδομικών
δεδομένων.
10. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης οδικού δικτύου και σημάνσεων
11. Δημιουργία ή επέκταση ασύρματων δικτύων.
12. Web services ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες Δημόσιες υπηρεσίες ( πχ με Γενική  γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, εφορίες κά)
13. Φορητές συσκευές και λογισμικό για μετακινούμενους Δημοτικούς Ελεγκτικούς

Μηχανισμούς (π.χ, Δημοτική αστυνομία, οικονομική υπηρεσία, πολεοδομία κ.α.)

Με την βεβαιότητα ότι γνωρίζετε το θέμα σε βάθος, καθώς και τη σημασία που έχει για τους Ο.Τ.Α., πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας και σας ευχαριστούμε θερμά.