Η πορεία των έργων που έχει αναλάβει ο ΟΑΔΥΚ και η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου για την αποκατάσταση των καταστροφών απο την πυρκαγιά στο φοινικόδασος του Πρέβελη εξετάστηκε στην διάρκεια σύσκεψης υπο την προεδρία της αντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης κ. Μαίρης Λιονή.

Συγκεκριμένα από πλευράς ΟΑΔΥΚ έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες μελέτες έργων- κάποιες εξ' αυτών μάλιστα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οι μελέτες αυτές αφορούν στα ακόλουθα έργα:

• Αντιπλημμυρικά έργα οικισμού Γιαννιού Ρεθύμνης (ευρύτερη περιοχή βιοτόπου Πρέβελη) από ΟΑΔΥΚ, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.
• Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη βιοτόπου Πρέβελης Ρεθύμνης από ΟΑΔΥΚ
προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
• Σύστημα πυρόσβεσης βιοτόπου Πρέβελη βοηθητικό σύστημα άρδευσης από ΟΑΔΥΚ, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ
• Συντήρηση μονοπατιών πρόσβασης στον βιότοπο Πρέβελη Ρεθύμνης από ΟΑΔΥΚ, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
• Φύλαξη-καθαρισμός βιοτόπου Πρέβελη Ρεθύμνης από ΟΑΔΥΚ, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνης μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει τα παρακάτω έργα:

• Διάνοιξη μονοπατιού που οδηγεί από το πάρκιγκ μέχρι τη Λίμνη Πρέβελη
• Δημιουργία των αισθητικών αναδασώσεων