Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κίνησε έρευνα σε βάθος για να διαπιστώσει αν τα μέτρα κρατικής στήριξης που έλαβε η Ελλάδα αναφορικά με την επιχείρηση Hellenic Defence Systems S.A. (HDS, ή Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. – ΕΑΣ) είναι συμβατά με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν άμεση επιχορήγηση από το κράτος ύψους 10 εκατ. ευρώ, αύξηση του κεφαλαίου κατά 158 εκατ. ευρώ και αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια μέχρι 942 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2004-2011.

Η HDS (ΕΑΣ) ανήκει κατά 99,8% στο ελληνικό δημόσιο, κατά 0,18% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 0,02% σε ιδιώτες, και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης.

Αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες τουλάχιστον από το 2004, και τα μέτρα φαίνεται ότι εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία μπορεί να λάβει κρατική ενίσχυση μόνο υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων, επισημαίνεται.

Σύμφωνα με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει τέτοιου είδους ενίσχυση μία μόνο φορά σε διάστημα 10 ετών (βάσει της αποκαλούμενης αρχής της «εφάπαξ ενίσχυσης») και η ενίσχυση πρέπει να τερματίζεται μετά από 6 μήνες ή να χορηγείται στη βάση ενδεδειγμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Στη παρούσα υπόθεση, η Κομισιόν λέει ότι έχει αμφιβολίες κατά πόσο τα υπό εξέταση μέτρα έχουν τερματιστεί ή είναι σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις των κατευθυντήριων γραμμών.

Η έναρξη σε βάθος έρευνας δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας, επισημαίνει και προσθέτει ότι παρέχει στην Ελλάδα και στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα μέτρα τα οποία διερευνά.in.gr