Η Vodafone αναδείχθηκε στην πρώτη θέση παγκοσμίως στα δίκτυα και πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (Machine to Machine - M2M) εξασφαλίζοντας την βαθμολογία του Ηγέτη του Κλάδου  σε ανεξάρτητη έκθεση για τα M2M της Analysys Mason ύστερα από εξέταση των επιδόσεων των επτά μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας Μ2Μ.

Η έκθεση της Analysys Mason βαθμολόγησε κάθε έναν από τους επτά παρόχους σε έξι διαφορετικές κατηγορίες Μ2Μ που αφορούν σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, από τη συνολική τους στρατηγική  έως και την έρευνα και ανάπτυξη (R&D). H Vodafone έλαβε εγκωμιαστικά σχόλια για τη στρατηγική M2M, τις συνεργασίες της, την οργανωτική της δομή, τα δίκτυα και τα πρότυπα που έχει θέσει.

H Vodafone καινοτομεί διαθέτοντας μια εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης συνδέσεων M2M τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο που απλοποιεί και διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών Μ2Μ και τηλεματικής, παρέχοντας άμεσο έλεγχο της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, αξιοπιστία και καλύτερη εξυπηρέτηση.

H Vodafone Ελλάδος, έχοντας ως βασική στρατηγική την παροχή ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων στο σύνολο των εταιρικών πελατών της, αναπτύσσει και παρέχει στην Ελλάδα μοναδικές υπηρεσίες Μ2Μ μέσω της  θυγατρικής της εταιρείας Zelitron Α.Ε.

Ο Διονύσης Γρηγοράτος, Διευθυντής Εταιρικών Πελατών στη Vodafone Ελλάδας δήλωσε σχετικά: “Οι επενδύσεις σε έξυπνες εφαρμογές Μ2Μ  ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ο χρήστης των υπηρεσιών Μ2Μ της Vodafone μπορεί να παρακολουθεί τις ασύρματες συσκευές και τις εφαρμογές τηλεματικής που έχει επιλέξει, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει η κινητή επικοινωνία και το αξιόπιστο δίκτυο της Vodafone.

Ως αποτέλεσμα συνεχών επενδύσεων για την τεχνολογική εξέλιξη και επέκταση του δικτύου της, η Vodafone σήμερα παρέχει στους συνδρομητές της υψηλής ποιότητας επικοινωνία για τη χρήση δεδομένων, με γρήγορες ταχύτητες κινητής ευρυζωνικότητας και εκτενή κάλυψη».

Τα  οφέλη  για τις Ελληνικές επιχειρήσεις  από τις υπηρεσίες Μ2Μ που προσφέρει η Vodafone είναι άμεσα, και αφορούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, στη μείωση του κόστους λειτουργίας, καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον. Οι υπηρεσίες αυτές ενισχύονται από εξειδικευμένο προσωπικό της Vodafone που παρέχει στις επιχειρήσεις υποστήριξη τόσο στην φάση σχεδιασμού των λύσεων όσο και στη φάση μετά την πώληση.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων ZeliTrack Fleet Management, την καινοτόμο υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcometer PV, καθώς και την υπηρεσία τηλεμέτρησης Smart Ecometer GAS για την άμεση παρακολούθηση και ενημέρωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες και στο http://www.vodafone.gr/business