Υπογράφεται αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, η Απόφαση Ένταξης του έργου της επέκτασης του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η κατασκευή των Νέων Πτερύγων του Βενιζελείου Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 19.972.437,91 ευρώ αποτελεί ένα μεγάλο έργο πνοής και ανάπτυξης για το νοσοκομείο αλλά και για την τοπική κοινωνία.

Η πράξη αφορά στην μελέτη και κατασκευή προσθήκης τριώροφου κτηρίου το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορα λειτουργικά τμήματα που συμπληρώνουν την κτιριακή υποδομή του νοσοκομείου, ώστε να καλύψει τις σημερινές ανάγκες εξυπηρέτησης της υγειονομικής του περιφέρειας.

Οι νέες πτέρυγες του Βενιζέλειου Νοσοκομείου θα στεγαστούν σ ένα σύγχρονο κτήριο, ενεργειακά φιλικό που καλύπτει όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις (κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων- ΚΕΝΑΚ). 

Η συνολική επιφάνεια των νέων πτερύγων είναι 7.100 τετραγωνικά μέτρα κατανεμημένη σε τέσσερα επίπεδα, Υπόγειο, Ισόγειο και 2 ορόφους. 

Στους δύο ορόφους προβλέπονται κλινικά τμήματα συνολικής δυναμικότητας 83 κλινών, καθώς και 3 κλίνες εφημερευόντων.

Στο Ισόγειο θα στεγαστεί η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του νοσοκομείου και στο Υπόγειο θα εγκατασταθούν, το Νεκροτομείο, βοηθητικοί χώροι, αποθήκες και συνεργεία.

Το κτήριο αυτό θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργασία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο νοσοκομείο σε όλα τα επίπεδα.

Στο έργο περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του εγγύς περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας 300 τ.μ.

Η προτεινόμενη πράξη, σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, θα υλοποιηθεί μέσω 4ων Υποέργων και συγκεκριμένα: 

1ο Υποέργο: Μελέτη έργου «Κατασκευή Νέων Πτερύγων στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο- Πανάνειο», προϋπολογισμού 3.072.437,91€

2ο Υποέργο: Αρχαιολογικές Ανασκαφές Έργου «Κατασκευή Νέων Πτερύγων στο Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο- Πανάνειο», προϋπολογισμού 400.000€

3ο Υποέργο: Α΄ Φάση Κατασκευής που περιλαμβάνει α)τις κατεδαφίσεις υπαρχόντων κτηρίων που εμποδίζουν στην ανέγερση των νέων πτερύγων, β)τις γενικές εκσκαφές και γ)τις λειτουργικές προσαρμογές που θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. 

Το 3ο Υποέργο θα υλοποιηθεί παράλληλα με το 2ο, έτσι ώστε το πεδίο του έργου να αποδοθεί στον ανάδοχο του 4ου Υποέργου ελεύθερο αρχαιολογικών δεσμεύσεων για τις εργασίες ανέγερσης των νέων πτερύγων.. Ο προϋπολογισμός της Α΄ Φάσης σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης ανέρχεται σε 800.000 ευρώ.

4ο Υποέργο: B΄ Φάση Κατασκευής – Ανέγερση Νέων Πτερύγων, προϋπολογισμού 15.700.000 ευρώ. Η Β΄ Φάση περιλαμβάνει την κατασκευή – ανέγερση των νέων πτερύγων και η πράξη ολοκληρώνεται με την καθαίρεση των εναπομεινάντων προς καθαίρεση κτισμάτων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου..

Η αποπεράτωση του μεγάλου αυτού έργου, παρέχει τη δυνατότητα σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες, ενώ παράλληλα επιτρέπει και την υλοποίηση ενός ακόμα μεγάλου έργου, σε επόμενη φάση, εκείνου της ριζικής ανακαίνισης του ιστορικού κεντρικού κτηρίου του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, τη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και ειδικά τη Δ/νση και όλο το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν επί μακρόν και τη σημαντική συμβολή τους στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που επιτρέπουν σήμερα την υλοποίηση του έργου.