Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου». 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» και στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στην κοινωνική οικονομία. 

Συγκεκριμένα, τα άτομα που θα επιλεγούν θα προετοιμαστούν κατάλληλα και είτε θα προωθηθούν σε θέσεις εργασίας είτε θα στηριχτούν βήμα –βήμα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση ατομική ή συλλογική (δωρεάν προετοιμασία και κατάθεση φακέλου, business plan επιχείρησης). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου.

Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, επιδοτούμενης κατάρτισης και ένταξης στην απασχόληση. Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, παρέχουν επίδομα 5 ευρώ/ ώρα (μεικτά) και αφορούν στους τομείς: 

α) Στελέχη μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης (25 άτομα), 

β) Τυποποίηση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων (25 άτομα), 

δ) Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας (25 άτομα), 

ε) Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία (25 άτομα).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα στο info kiosk που έχει στηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου (Δημοκρατίας 10, ισόγειο) καθημερινά από τις 9:00-14:00 το πρωί και από τις 18:00-21:00 το απόγευμα. 

Μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής από το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Βενεράτο, τηλ: 2810 792119, κα Καλλέργη Φανή), και στο Ηράκλειο, στην οδό Κορωναίου 14, 4ος όροφος (τηλ: 2810 331280, κα Ψαλτάκη Ειρήνη) καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.kek-anaptixi-kritis.gr, http://topsa.kek-anaptixi-kritis.gr./index.php/el_gr/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης (Βενεράτο) και στην οδό Κορωναίου 14 (Ηράκλειο) από 06/03/2013 μέχρι 20/03/2013.