Στο 23,9% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας το μήνα Δεκέμβριο στην Κρήτη σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Αρχή.

Η ανεργία στην Κρήτη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ανέβηκε κατά 2,6%.

Σε σχέση δε, με τον αντίστοιχη περίοδο του 2011 η ανεργία στην Κρήτη σημείωσε αύξηση κατά 6,9%.

Σε πανελλαδικό επίπεδο η ανεργία σημείωσε αύξηση 5,3%.

Σύμφωνα με τα την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Δεκέμβριο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.679.074 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.321.236 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.341.863 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 208.953 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011 (μείωση 5,4%) και αυξήθηκαν κατά 40.316 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (αύξηση 1,1%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 263.596 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011 (αύξηση 24,9%) και κατά 4.584 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (αύξηση 0,3%).

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκε κατά 4.584 άτομα σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011 (μείωση 0,1%) και κατά 1.232 άτομα σε σχέση με το Νοέμβριο του 2012 (μηδενική μεταβολή).

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών βρέθηκε στο 57,5% από 61,7% το Νοέμβριο του 2012. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η ανεργία και στα άτομα ηλικίας 25-34, με το αντίστοιχο ποσοστό να διαμορφώνετα9ι στο 34%, από 36,2% το Νοέμβριο.

Πάντως, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις γυναίκες, όπου αυξήθηκε σε 29,3% (από 31,1% το Νοέμβριο), ενώ στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 24,3%.

Αναλυτικά στοιχεία για την ανεργία στην Χώρα μπορείτε να δείτε εδώ