Αναλυτικά οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣΗ:

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Πόρος, καθώς και ο Εκπρόσωπος κ. Μαρκάκης Αντ., για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 24/02/2013 Γωνιές-Πόρος, όπου προσήλθαν. Στο σωματείο επιβάλλεται τιμωρία της έδρας του για δύο (2) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 100€. Στον εκπρόσωπο κ. Μαρκάκη Αντ. επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς χώρους για 10 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 50€.

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Μινωικής, για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 23/02/2013 Μινωική-Ρωμανός, όπου προσήλθε. Στο σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50€.

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Αλμυρός καθώς και ο εκπρόσωπος κ. Απλαδάς Εμμ. και ο Προπονητής κ. Χατζησεβαστός Ιωα., για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 24/02/2013 Κόρακας-Ρωμανός, όπου προσήλθαν. Στο σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 150€. Στον εκπρόσωπο κ. Απλαδά Εμμ. επιβάλλεται ποινή απαγόρευση στους αγωνιστικούς χώρους για 60 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 100€ (υπότροπος). Στον προπονητή κ. Χατζησεβαστό Γ. επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης.

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Τύλισος καθώς και ο παράγοντας κ. Κουβίδης Β., για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 24/02/2013 Τύλισος-Δωριέας, όπου προσήλθαν. Στο Σωματείο και στον Παράγοντα κ. Κουβίδη Β. επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης.

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου Χαραυγή, καθώς και ο Εκπρόσωπος κ. Καλαμιώτης Παν., για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 24/02/2013 Δεμάτι-Χαραυγή, όπου ΔΕΝ προσήλθαν. Στο Σωματείο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100€. Στον εκπρόσωπο κ. Καλαμιώτη Παν. επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 100€ (υπότροπος).

Είχε κληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Γόρτυς, καθώς και ο παράγοντας κ. Σαβουιδάκης Γ. για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 24/02/2013 Γόρτυς-Ποσειδώνας, όπου προσήλθαν. Στο Σωματείο και στον Παράγοντα κ. Σαβουιδάκη Γ. επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης.

Είχε κληθεί ο Εκπρόσωπος του Σωματείου Ποσειδώνας κ. Μπυνιχάκης Εμμ. για τα αναγραφόμενα στο Φύλλο Αγώνος της 09/02/2013 Δίας-Ποσειδώνας, όπου ΔΕΝ προσήλθε. Στον εκπρόσωπο κ. Μπυνιχάκη Εμμ. επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς χώρους για 30 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 50€.

Είχε κληθεί ο Προπονητής του Σωματείου Ηρακλής Νιπιδιτού κ. Νταουσιάνης Ι. για τα αναγραφόμενα στα Φύλλα Αγώνων της 16/02/2013 Ηρακλής Νιπ.-Νέοι Ηροδότου και της 24/02/2013 Ηρακλής Νιπ.-Ανθεστίων, όπου προσήλθε . Στον προπονητή κ. Νταουσιάνη Ι. επιβάλλεται ποινή απαγόρευσης στους αγωνιστικούς χώρους για 20 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 50€.

Από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε ευθύνη των σωματείων και για το λόγο αυτό δεν επιβάλλεται καμία ποινή σε Κόροιβο και Αστέρα Μυρτιάς.