Ο ΟΑΔΥΚ σε μία στροφή σε σύγχρονες μεθόδους δραστηριοποίησης και επικοινωνίας με τους πολίτες και τους πελάτες του, επιδιώκει μέσα από ένα προγραμματισμό δράσεων και συνεργασιών, σε σχέση με την υποχρέωσή του περί Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο έργο του , τόσο στην παροχή των υπηρεσιών του όσο και στην προστασία του αγαθού που διαχειρίζεται.

Η συμμετοχή των συνεργαζόμενων τοπικών φορέων όπως η αρμόδια Διεύθυνση της ΠΕ Χανίων, το τμήμα Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Χανίων, το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης , η ΔΕΥΑΧ, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, το ΤΕΕτΔΚ,το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ καθορίζεται από την επιστημονική τους γνώση και την πρακτική τους εμπειρία αλλά και την διάθεση προσφοράς τους στην κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι δράσεις απευθύνονται στους αγρότες και τους πελάτες του Οργανισμού, στους εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικών θεμάτων όπως και σε κάθε ενεργό και ευαισθητοποιημένο περιβαλλοντικά πολίτη με έμφαση στα παιδιά σχολικής ηλικίας.

Μετά από σειρά συναντήσεων των συνεργαζόμενων φορέων συζητήθηκαν οι προσφορότεροι τρόποι αξιοποίησης των διατιθέμενων μέσων και πόρων και προσδιορίστηκε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων οι οποίες θα αναληφθούν από κοινού.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατ αρχήν στα όρια της ΠΕ Χανίων και θα συνεχιστεί και στα όρια της ΠΕ Ρεθύμνου και θα ενισχύεται με την συμμετοχή περισσότερων ν φορέων.