«Σχεδιασμός Φωτοβολταϊκών Προγραμμάτων» είναι το θέμα σεμιναρίου του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Σκοπός είναι η παρουσίαση της τεχνολογίας, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των τυπικών δειγμάτων σχεδίασης σταθμών, τη χρηματο-οικονομική ανάλυση της αποδοτικότητας με παραδείγματα και τη σχεδίαση συστημάτων με χρήση κινούμενων ή σταθερών βάσεων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Απριλίου και απευθύνεται σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, δυνητικούς επενδυτές και τεχνικούς εγκαταστάτες.