Στο 27ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (το οποίο διεξήχθη από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου στην Αθήνα) δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες εξελίξεις των τεχνικών της διαθλαστικής επέμβασης και ως εκ τούτου έγινε και εκτενής αναφορά στη μέθοδο ASLA (Transepithelial PRK), κατά την οποία κανένα εργαλείο δεν ακουμπάει το μάτι.

Η μέθοδος αυτή είναι δυνατή μόνο με το 8ης λέιζερ γενιάς SCHWIND AMARIS 750S, το οποίο με την πρωτοποριακή του τεχνολογία άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο της Οφθαλμολογίας και των τεχνικών διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών του κερατοειδούς, όπως είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός.

Η νέα αυτή γενιά λέιζερ είναι αρτιότερη τεχνολογικά από όλες τις προϋπάρχουσες καθώς είναι ικανή να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα, ασφάλεια και άνεση. Με τον τρόπο αυτόν, ο χειρουργός είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στις επεμβάσεις που αφορούν τον τομέα της Οφθαλμολογικής Διαθλαστικής Χειρουργικής.

Η υπεροχή του SCHWIND AMARIS 750S στη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού πολλών τεχνολογικών πλεονεκτημάτων, όπως α) της υψηλής ταχύτητας, η οποία αγγίζει τους 750 παλμούς φωτός και διορθώνει 1 βαθμό μυωπίας σε μόλις 1,5 δευτερόλεπτο, καθιστώντας το ακόμα και τρεις (3) φορές ταχύτερο από τα άλλα αντίστοιχα λέιζερ, β) της τέλειας ακρίβειας, καθώς διαθέτει τον παγκοσμίως ταχύτερο οφθαλμικό ιχνηλάτη (eye tracker) των 1050 Hz, ο οποίος ελέγχει τις κινήσεις του ματιού σε 6 διαστάσεις, καθώς και γ) της απόλυτης ασφάλειας, που επιτυγχάνεται με την αυτόματη ρύθμιση δύο επιπέδων ενέργειας για τη γρήγορη και ομαλή αφαίρεση ιστού με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό και θερμικό φορτίο στον κερατοειδή.

ASLA (All Surface Laser Ablation) η πιο σύγχρονη μέθοδος

Η περαιτέρω βελτίωση του αλγορίθμου του Schwind Amaris 750S για τις επιφανειακές επεμβατικές πράξεις οδήγησε στη μοναδική διαθλαστική επέμβαση ASLA (All Surface Laser Ablation- TransPRK), κατά την οποία ακόμα και το επιθήλιο του κερατοειδούς αφαιρείται με λέιζερ (αυτός ο νέος αλγόριθμος συνυπολογίζει τη διαφορετική συμπεριφορά του επιθηλίου και του στρώματος στην εφαρμογή του λέιζερ επιτρέποντας μια πολύ ομαλή και ακριβέστατη σμίλευση του κερατοειδούς). 

Η τεχνική αυτή είναι απολύτως No Touch, One step (χωρίς επαφή ή χωρίς άγγιγμα). Αυτό σημαίνει ότι κανένα εργαλείο ή ανθρώπινο χέρι δεν ακουμπά το μάτι και η διαδικασία αφαίρεσης τόσο του επιθηλίου όσο και του στρώματος του κερατοειδούς γίνεται στον ίδιο χρόνο (ΟΝΕ STEP) και όχι σε δύο διαφορετικά στάδια, όπως κάνουν μέχρι σήμερα οι άλλες πλατφόρμες laser (σε αυτές τις περιπτώσεις το επιθήλιο αφαιρείται μηχανικά και στη συνέχεια το λέιζερ σμιλεύει τον κερατοειδή).

H συνολική χρονική διάρκεια της όλης επέμβασης είναι κατά μέσο όρο 2-3 φορές ταχύτερη από ότι με τις άλλες τεχνικές (για 5 βαθμούς μυωπίας, είναι περίπου 35 δευτερόλεπτα).

H τεχνική αυτή εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2009 αλλά η πρώτη δημοσίευση παγκοσμίως έγινε το 2011
(http://bmctoday.net/crstodayeurope/2011/06/supplement/article.asp?f=refractive-surgery-at-the-cutting-edge-advanced-surface-laser-ablation-a-true-no-touch-technique)
από την επιστημονική ομάδα του Οφθαλμολογικού Διαθλαστικού Κέντρου Κρήτης ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ ΑΕ, ενώ ακολούθησε άλλη μια πρωτότυπη δημοσίευση το 2012 (http://www.dovepress.com/comparison-of-single-step-reverse-transepithelial-all-surface-laser-ab-peer-reviewed-article-OPTH ).

Το πλεονέκτημα αυτής της πρωτοποριακής τεχνικής είναι η ταχύτερη ανάρρωση και αποκατάσταση της όρασης όπως και η ελαχιστοποίηση των συμπτωμάτων δυσφορίας ή και πόνου που υπήρχαν μετά από την κλασσική επέμβαση του PRK.

Είναι γνωστό πως οι διαθλαστικές επεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν σε όλους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και η βαθμοί τους να είναι σταθεροί για ένα τουλάχιστον χρόνο. Πρέπει επίσης να μην υπάρχουν χρόνιες παθήσεις στον κερατοειδή ή τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού όπως και κάποια άλλη οφθαλμολογική ασθένεια ή φλεγμονή.

Η μέθοδος ASLA (All Surface Laser Ablation) περιορίζει τις περιπτώσεις που κάποτε η διαθλαστική χειρουργική ήταν δυνητικά επικίνδυνη και επομένως απαγορευτική (όπως περιπτώσεις με λεπτό κερατοειδή) αυξάνοντας τα όπλα στη φαρέτρα του διαθλαστικού χειρουργού.

Γενικά, πάντα πριν υποβληθεί κάποιος ασθενής σε διαθλαστική χειρουργική πρέπει να προηγείται μια εκτεταμένη και ενδελεχής μελέτη- βασισμένη σε αυστηρά διεθνή κριτήρια- της ανατομίας και της λειτουργικότητας των ματιών (προεγχειρητικός έλεγχος), ο οποία καθορίζει εάν η επέμβαση είναι εφικτή αλλά και τη μέθοδο η οποία τελικά θα εφαρμοσθεί. 

Η εξαιρετικη και μόνιμα εξελισόμενη τεχνολογία των λέιζερ αλλά και η ανθρώπινη εμπειρία τα τελευταία 30 χρόνια έχουν ελαχιστοποιήσει τις οποιεσδήποτε επιπλοκές προσφέροντας αποτελέσματα με εξαιρετική ακρίβεια και αξιοπιστία.

Αυτό έχει σαν τελικό αποτέλεσμα οι διαθλαστικές επεμβάσεις να είναι πλέον αναμφισβήτητα μία εξαιρετική εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, στην κατάκτηση της εμμετρωπίας, δηλαδή της χωρίς γυαλιά ή φακούς επαφής, αρμονική, υψηλής ποιότητας όρασης, έναν στόχο απόλυτα εφικτό και ασφαλή σήμερα.

Παρακολουθήστε το βίντεο της Εμμετρωπίας σχετικά με την τεχνική ASLA:
http://www.youtube.com/watch?v=ql-2w3_If74

Νέες χρήσεις της τεχνολογίας Femtosecond

Το femtosecond λέιζερ, εκτός της ευρείας χρήσης που έχει εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο της χειρουργικής του κερατοειδή, πρόσφατα άρχισε να έχει και ένα υποβοηθητικό ρόλο στις επεμβάσεις καταρράκτη με την τεχνική της φακοθρυψίας.

Ειδικότερα, το λέιζερ αυτό δημιουργεί τομές στον κερατοειδή, κάνει την τομή στο πρόσθιο περιφάκιο (την κάψα του κρυσταλλοειδούς φακού- καψουλόρηξη), χωρίς τη χρήση εργαλείων μέσα στο μάτι. 

Με την τεχνολογία αυτή ο πυρήνας προθρυμματίζεται και το μάτι είναι έτοιμο για τη δεύτερη φάση της επέμβασης κατά την οποία ο κατακερματισμένος πλέον πυρήνας αφαιρείται με υπερήχους, χρησιμοποιώντας πολύ χαμηλότερη ενέργεια. 

Κατά τη διάρκεια του τελικού σταδίου της επέμβασης, ο φυσικός φακός που υπήρχε, αντικαθίσταται από έναν ενδοφακό (τεχνητό φακό). Με τον τρόπο αυτό, η πιθανότητα τραυματισμού ή διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών μειώνεται αισθητά.

Τέλος, αφού το femtosecond λέιζερ θα έχει ήδη κατακερματίσει τον πυρήνα, η ενέργεια των υπερήχων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια είναι σημαντικά μικρότερη οδηγώντας και σε ταχύτερη αποκατάσταση της όρασης.

Σημειώνεται ότι παρά την ευρεία πεποίθηση των ασθενών ότι για τον καταρράκτη τους χειρουργήθηκαν με κάποιου είδους λέιζερ η χρήση υπερήχων είναι απαραίτητη ακόμα και τώρα στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση του femtosecond λέιζερ.

Ι. Μ. Ασλανίδης, MD, PhD, FRCOphth, MBA, Χειρουργός Οφθαλμίατρος
ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ Α.Ε., ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ, www.emmetropia.gr

medicaltime.gr