Λήγει, σήμερα, Παρασκευή, η προθεσμία που είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών, για την παράδοση της έρευνας που έγινε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφορικά με τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.

Σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 5 Μαρτίου, σε απάντηση ερώτησης των βουλευτών Πάρι Μουτσινά (ανεξάρτητος), Γιώργου Κοντογιάννη (ΝΔ) και Γιώργου Κασαπίδη (ανεξάρτητος), αναφέρεται ότι το έργο της Ομάδας Εργασίας «Έρευνα των αρχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με το θέμα των Γερμανικών Αποζημιώσεων» θα πρέπει να παραδοθεί έως την 8η Μαρτίου, αντί της προθεσμίας που είχε οριστεί αρχικώς, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Όπως εξηγεί ο κ. Σταϊκούρας για την παράταση της προθεσμίας, αυτή αποφασίστηκε λόγω της φύσης του αντικειμένου αλλά και της διαπίστωσης ότι πρόκειται για έναν μεγάλο όγκο πολυσύνθετου αρχειακού υλικού, το οποίο θα πρέπει να συγκεντρωθεί, να καταγραφεί και να ερευνηθεί καταλλήλως.

in.gr