Περισσότεροι από 300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γόρτυνας εξετάστηκαν από τους γιατρούς του προγράμματος "Προληπτική Ιατρική-Οδοντιατρική" που υλοποίησε ο Δήμος Γόρτυνας σε συνεργασία με το σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά σε ζητήματα υγιεινής.

Τις τρείς ημέρες που υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα, περισσότερα από 300 παιδιά προερχόμενα από την επικράτεια του Δήμου Γόρτυνας, επισκέφτηκαν το βαν του Κινητού Πολυιατρείου Ιπποκράτης για να εξεταστούν. Να σημειωθεί ότι στα παιδιά που υποβλήθηκαν  σε προληπτικό ιατρικό - οδοντιατρικό έλεγχο, από τους οδοντιάτρους, παραδόθηκε ατομικό  δελτίο προληπτικού ελέγχου,  προκειμένου οι γονείς  τους να λάβουν  γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Νίκος Σχοιναράκης, ευχαρίστησε τους υπεύθυνους του προγράμματος για τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφεραν ανιδιοτελώς στην μαθητική κοινότητα της περιοχής, επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες συνδράμουν στην βελτίωση των υγειονομικών παροχών στους κατοίκους της ενδοχώρας.