Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψε την απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισμό Εθνικής Στρατηγικής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, έργο της επιτροπής αποτελεί η διερεύνηση, η εισήγηση και η κατάρτιση προτάσεων που εστιάζουν στα σύγχρονα και σημαντικά θέματα Logistics, στο πλαίσιο μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Ειδικότερα, το έργο της επιτροπής θα εστιάσει στις εξής δράσεις:

α) Διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών και βελτίωση των μεταφορών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την εφοδιαστική αλυσίδα.

β) Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και χωροθέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών, τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών επιχειρησιακών πάρκων.

γ) Δρομολόγηση πρωτοβουλιών, με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και υψηλότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και κατ’ επέκταση την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

δ) Εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και «πράσινες» δράσεις στον τομέα των Logistics.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν ειδικοί σε θέματα εμπορευματικών και συνδυασμένων μεταφορών και εκπρόσωποι του κλάδου για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Θα καλούνται κατά περίπτωση εμπειρογνώμονες και ειδικοί για τα εξεταζόμενα θέματα, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα συναρμόδια υπουργεία.

Θα καλούνται επίσης εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν ή όχι μονίμως στην Επιτροπή, αναλόγως με το θέμα κάθε συνεδρίασης.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την Παγκόσμια Τράπεζα με στόχο τον εντοπισμό ελλείψεων και προβλημάτων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και την πρόταση πιθανών λύσεων. Στόχος είναι η βελτίωση της θέσης της χώρας μας σε ειδική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα logistics.

Η σύνθεση της επιτροπής είναι η εξής:

- Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
- Μιλτιάδης Προβατάς, Προϊστάμενος του τμήματος σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
- Δήμητρα Ξυνού, υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
- Σεραφείμ Κάπρος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Βασίλειος Μπαρμπαγιάννης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος.
- Ιωάννης Σιαμάς, Πανελλήνια Ένωση επιχειρήσεων Διαμεταφοράς.
- Σωτήριος Τριχάς, Ελληνική Εταιρία Logistics.
- Πέτρος Σκουληκίδης, Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών.
- Γεώργιος Μπίκας, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
- Γεώργιος Ξηρογιάννης, Senior advisor στον τομέα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης και πέντε ειδικοί από την αγορά των Logistics για να καταθέτουν την προσωπική τους γνώση για τον εν λόγω τομέα.

Συγκεκριμένα, οι Ιωάννης Σαραντίτης, Ανέστης Παρταλίδης, Σπυρίδων Κυρούσης, Ανδρέας Λουκάκης και Ιωάννης Γιαρέντης.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Αθ. Ζηλιασκόπουλος και γραμματέας η Δήμητρα Ξυνού.

Σημειώνεται ότι στον πρόεδρο, στο γραμματέα και τα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.