Φρένο στη μεγάλη γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ που καθυστερεί μικρά και μεγάλα αναπτυξιακά έργα στους Δήμους και επιτάχυνση –απλοποίηση των διαδικασιών του προγράμματος για την υλοποίησή τους χωρίς όμως εκπτώσεις στην ποιότητα των έργων ζήτησε με επιστολή του ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιάννης Κουράκης από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη.

Ο κ. Κουράκης , προτείνει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία μεικτής επιτροπής αποτελούμενη από στελέχη της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης ώστε να τεθούν όλα τα προβλήματα επί τάπητος και να μελετηθούν τρόποι ώστε να τρέξουν γρηγορότερα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.Βιρβιδάκης συμφώνησε να ξεκινήσει η συνεργασία για να επιλυθούν τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Κουράκης τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση για ένα αποδοτικότερο ΕΣΠΑ.

H απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ σε αριθμούς

Μέχρι την ημέρα που εστάλη η επιστολή από τον κ. Κουράκη στον Υφυπουργό Ανάπτυξης έχουν συνολικά απορροφηθεί από το ΕΣΠΑ:

11δις 504 εκ 674 χιλ 872 ευρώ (11.504.574.872 ) δηλ ποσοστό 47,99%.

Μέχρι το τέλος του 2015 πρέπει να έχουν απορροφηθεί

23 δις 974 εκ 717 χιλ 808 ευρώ (23.974.717.808) και μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή 31 δις 920 εκ 583χιλ 192 ευρώ (31.920.583.192).

Η επιστολή του κ.Κουράκη

"Αγαπητέ κ. Υφυπουργέ,
Είναι γνωστό ότι η πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή του, από την έναρξή του το 2007 μέχρι σήμερα, έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων του και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απορρόφηση των Κοινοτικών Πόρων από την έναρξη του ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα, δεν ξεπερνά το 48% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, για άμεση και δραστική παρέμβαση που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ζητούμενο τόσο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αλλά επιτακτικότερα σε αυτήν που ακολουθεί είναι η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Στόχος η ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και η διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος με έμφαση στη χωρική συνοχή .

Οι Δήμοι έχουν εντάξει στο ΕΣΠΑ έργα, μικρού και μεσαίου μεγέθους κυρίως, η υλοποίηση των οποίων όμως θα προσφέρει λύσεις στη Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση. Μία απλούστευση των διαδικασιών, χωρίς αυτό να σημαίνει εκπτώσεις στην ποιότητα ή στον έλεγχο υλοποίησης των έργων, θα προσφέρει σημαντική ώθηση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Εξάλλου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, που προήλθε από τη Νέα Αρχιτεκτονική της Διοικητικής Δομής της χώρας, οφείλει να έχει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό των πολιτικών και τη διαχείριση των πόρων της τρέχουσας και των μελλοντικών προγραμματικών περιόδων, που αφορούν τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε χρήσιμη τη δημιουργία μιας μεικτής επιτροπής που θα απαρτίζεται από στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της ΚΕΔΕ, προκειμένου να μελετήσουν την άμεση απλούστευση των διαδικασιών και την επιτάχυνση των λειτουργιών του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και να προγραμματίσουν ένα νέο ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Με τη βεβαιότητα ότι συμμερίζεσθε τις απόψεις μας και επειδή διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία και γνώση είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά."

Η απάντηση του κ.Βιρβιδάκη

"Αγαπητέ κ.Κουράκη

Σας ευχαριστώ πολύ για την επιστολή σας σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.
Θέλω να πιστεύω ότι οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην απλούστευση των διαδικασιών για ένα αποδοτικότερο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Παρακαλώ να μου αποσταλούν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ και εφόσον το επιθυμείται θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνάντηση συνεργασίας επ΄αυτών ."