Σε μια απόφαση που θα συζητηθεί προχώρησε το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης, αναστέλλοντας(!) την λειτουργία του Ιδρύματος λόγω του σχεδιασμού για κατάργηση του Τμήματος Δομικών Έργων της ΣΤεΦ. Η απόφαση αναφέρει:

''Συζήτησε τις απειλές για την κατάργηση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων: Τη σχετική εγγραφή στην τελευταία μορφή του Σχεδίου «Αθηνά», τη φημολογούμενη αρνητική στάση του Υπουργείου Παιδείας και την έλλειψη υποστήριξης από τους εκπροσώπους της Κρήτης και τη μεγάλη σημασία της διατήρησης του Τμήματος στο πλαίσιο των ευρύτερων σπουδών Μηχανικών στο ΤΕΙ Κρήτης. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε την υποστήριξη της απόφασης του Συμβουλίου Ιδρύματος για τη διατήρηση του Τμήματος, που έχει αποσταλεί στον Υπουργό Παιδείας και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ως εξής: 

 α) την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος για δύο ημέρες και 

 β) αποστολή της παρούσας απόφασης και ανοικτής επιστολής στον Υπουργό Παιδείας και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.''

Στην ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας ο πρόεδρος του Ιδρύματος Βαγγ. Καπετανάκης αναφέρει: 

''Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
σύμφωνα με τη τελευταία μορφή του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» που στείλατε στο Ίδρυμά μας, προτείνεται η κατάργηση του Τμήματος Πολιτικών Δομικών του ΤΕΙ Κρήτης.

Η συγκεκριμένη πρόταση που στείλατε στο Ίδρυμά μας δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Τα κριτήρια που επικαλείται η πρόταση είναι αντιφατικά και δεν είναι διακριτός ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται αυτά. Θεωρούμε ότι το Τμήμα αυτό πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί και το Συμβούλιο Ιδρύματος έχει ήδη αποφανθεί ότι επιθυμεί τη διατήρηση του Τμήματος. Ειδικότερα:

Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων αποτελεί τον πυρήνα των σπουδών Μηχανικών, σε μια ιδιαίτερα ισχυρή Σχολή Μηχανικών στο ΤΕΙ Κρήτης. Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στη Περιφέρεια Κρήτης με σημαντική συμβολή στη ανάπτυξη του νησιού.

Είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα του ΤΕΙ όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και της Ελλάδας με ιστορία σαράντα ετών. Χαίρει υψηλών προτιμήσεων υποψηφίων και οι πτυχιούχοι του έχουν πολύ καλή επαγγελματική απασχόληση και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι εκπαίδευση βασίζεται σε σύγχρονες και πλήρεις εργαστηριακές υποδομές.

Το γεγονός ότι εμφανίζεται να έχει πολύ λίγους Μόνιμους Εκπαιδευτικούς, σύντομα δεν θα αποτελεί πρόβλημα, εφόσον διπλάσιος περίπου αριθμός Μόνιμου ΕΠ του Γενικού Τμήματος θα ενταχθεί στο Τμήμα ΠΔΕ.

Το διδακτικό έργο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνδιδασκαλία μαθημάτων σε επίπεδο Σχολής, κυρίως με το Τμήμα Μηχανολογίας. Υπάρχει δέσμευση της Γ.Σ. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών να στηριχθεί το Τμήμα με όλες τις δυνάμεις της Σχολής.

Είναι απόλυτα απαραίτητο και τεκμηριωμένο η λειτουργία του Τμήματος αυτού να συνεχιστεί ακώλυτα με την εισαγωγή νέων φοιτητών το νέο ακαδημαϊκό έτος.''